Közgyűlést tartott a Sárospataki Wass Albert Kör

Július 20-án tartotta meg a májusban a járványhelyzet miatt elhalasztott közgyűlését a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK). Az egyesület tagjai az Újbástya Rendezvénycentrum konferenciatermében az ilyenkor szokásos beszámolók elfogadása mellett tagfelvételi kérelemről is döntöttek, továbbá – lemondás miatt – új elnökségi tag választására is sor került.

Tarnavölgyi László elnöki köszöntőjét követően a megjelent tagok egyhangú szavazással fogadták el az egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló elnökségi beszámolót. A tavalyi évben is számos rendezvényt, megemlékezést tartott a civil szervezet. Ezek közül is kiemelkedik Deseő László sárospataki születésű vezérőrnagy családi sírhelyének felújítása, megemlékezés és fogadás megtartása, mely a Nemzeti Együttműködési Alaptól (NEA) elnyert támogatásból valósult meg. A helyi református temetőben a Deseő (Dezső) család sírkertjénél tavaly június 28-án dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter tartott emlékbeszédet a SWAK vendégeként.

A közgyűlés szintén egyhangú határozattal fogadta el az egyesület 2019. évi pénzügyi beszámolóját, valamint a 2020. évi költségvetését. A szervezet minden korábbinál nagyobb összegből, valamivel több, mint 1.8 millió forintból gazdálkodott 2019-ben. Ez részben az eddigi legtöbb pályázati bevételnek (1.192.300 forint) köszönhető. Ezen belül a legnagyobb részt az a 900.000 forint teszi ki, amit Deseő tábornok úr sírjának felújítására fordíthatott az egyesület tavaly. 2019-ben minden eddiginél nagyobb összeg, 351.500 forint gyűlt össze a kárpátaljai magyarokat megsegítő adománygyűjtés alkalmával, melyből 14 rászoruló családnak tudott a SWAK anyagi segítséget nyújtani a határhoz közeli Beregdédán. Az egyesület alapvetően – az előző évi pénzmaradványon túl – a tagdíjakból, pályázati bevételekből és adományokból fedezi az éves rendezvényei és működése kiadásait 2020-ban is. A mintegy 1.2 millió forinttal tervezett idei költségvetés legnagyobb tételét az országzászlóra elköltött 400.000 forintos támogatás teszi ki. A NEA-tól kapott támogatásból megvalósult trianoni emlékművet a június 4-én megtartott megemlékezés kertében avatták fel a Wass Albert parkban az önkormányzattal közösen a békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján. Pályázati forrásból készül el az egyesület tevékenységét bemutató kiadvány abból az alkalomból, hogy idén 5 éves a SWAK mint bejegyzett szervezet.

A lemondás következtében megüresedett elnökségi tagi tisztséget mostantól a közgyűlés döntése értelmében Lencsés Anna tölti be. Megbízatása valamivel kevesebb mint egy évre szól, mivel jövő júniusban lejár az elnökség hároméves mandátuma és általános tisztújításra kerül majd sor.

Az ülésen döntés született egy új tag felvételéről is. A közgyűlés további részében tájékoztatók hangoztak el aktuális ügyekről, ill. tervezett programokról, melyek megtartását döntően befolyásolja majd a járványhelyzet alakulása.

A Sárospataki Wass Albert Kör Elnökségének beszámolója

Feltöltő

Fel