Sárospatak Város Önkormányzata 2020. július 8-án tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

 

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2020. július 8-án (szerda) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről (szóbeli)
Előterjesztő: Aros János polgármester

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés a helyi kitüntetések adományozásáról szóló 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

2. Előterjesztés a Sárospatak Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról (az anyag később kerül kézbesítésre)
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

3. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság
4. Beszámoló Sárospatak város 2019. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: dr. Téglás István r. ezredes, r. főtanácsos, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője

5. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi katasztrófavédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Ignéczi Zsolt tűzoltóparancsnok

6. Beszámoló a 2019. évi adóhatósági munkáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkatervéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

9. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata és a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft. között létrejött bérleti szerződés módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

11. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Csetneki József Flórián képviselő interpellációja
Előterjesztő: Csetneki József Flórián képviselő

13. Egyéb ügyek

Sárospatak, 2020. június 30.

Aros János

Feltöltő

Fel