Pert vesztett a sátoraljaújhelyi székhelyű ZTV Sárospatak Város Önkormányzatával szemben

Régóta húzódó peres eljárásban, a másodfokon eljáró Miskolci Törvényszék a napokban meghozta ítéletét.

Az ügy 2018-ra datálódik, amikor Sárospatak Város Önkormányzata még tagja volt a Zemplén Televízió Nonprofit Kft.-nek. Ez az az időszak, amikor a korábbi sikkasztási ügynek már komoly pénzügyi hatásai voltak a televízióra és a tulajdonosi szerkezet átalakulása is ekkoriban történt meg.
A 2018-as évben Sárospatak Város Önkormányzata több különböző jogcímen teljesített anyagi hozzájárulást a ZTV felé, a 2/2018 (I.29.) önkormányzati rendeletében biztosított éves 15.000.000 Ft-os előirányzata terhére, ezen összeg teljes egészében történő felhasználásával. 2018-ban a ZTV ügyvezetője több alkalommal is pénzügyi kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyet előzetes egyeztetést követően – a felek aláírásukkal igazolva – tagi kölcsön formájában biztosítottak a ZTV-nek. Több részletben 6.250.000 Ft-ot utalt tagi kölcsönként Sárospatak Város Önkormányzata a televíziónak, akkor még tulajdonosként, felelősséget érezve aziránt, hogy az ott dolgozók megkaphassák munkabérüket. A testületi határozat értelmében a ZTV a tagi kölcsönt szerződés szerint a „dolgozók bérfizetésére és annak járulékainak terhére fordíthatja”. A szerződésben foglaltak alapján az összeg visszafizetésének 2018 év végéig kellet volna megtörténnie.
Nem így lett.

A Miskolci Törvényszék határozatából kiderül, hogy „a tárgyban megtartott képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiből egyértelműen megállapítható az is, hogy az alperes (ZTV-szerk.) törvényes képviselője tagi kölcsönt kért a felperestől, a testületi ülésen ezt részletesen megtárgyalták, azon jelen volt az alperes ügyvezetője is”.

Szintén megállapította a Miskolci Törvényszék, hogy „ A kölcsön felvételekor tehát alperes számára egyértelműnek kellett lennie, hogy visszafizetési kötelezettség terheli.” „A perbeli, tagi kölcsönként átadott pénzösszegek azért sem tekinthetőek a működési célú támogatásként kifizetett összegnek, mivel a felperesi önkormányzat és az alperes 2018. évre nem kötött az 5/2014. (III.4.) önkormányzati rendelet szerinti támogatási megállapodást.”

A közel két évig húzódó tárgyalássorozatnak végül az lett az eredménye, hogy a ZTV elvesztette a pert.

A Miskolci Törvényszék ítélete szerint „kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek tizenöt napon belül 6.250.000 Ft-ot és ezen összeg után járó 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig évi 0,9%-os, 2020. január 1. napjától a kifizetés napjáig minden naptári félév teljes idejére a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot, valamint 650.000 Ft perköltséget. …. Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Feltöltő

Fel