2020.07.14. 15:00 - 16:00
Július 14-én közmeghallgatást tart Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

a Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján

2020. július 14-én (kedd) 15:00 órától közmeghallgatást tart,

amelyre tisztelettel meghívom a város lakosságát és valamennyi sárospataki civil szervezet képviselőjét.

H e l y e : Sárospataki Polgármesteri Hivatal
(3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.)

A közmeghallgatás során az állampolgárok közérdekű kérdéseket és javaslatokat tehetnek a nemzetiségi önkormányzat elnökének és képviselőinek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Feltöltő

Fel