A sárospataki cserkészek is fellobbantották az összetartozás tüzét a Nemzeti Összetartozás Napján!

Az Úr is úgy akarta, hogy lobogjanak a lángok Június 4.-én. Este Sárospatakon még ömlött az eső az égi csatornákból, de 8 órára a felhők kisírták magukat a trianoni gazság miatt, és utat engedtek a cserkészek tűzrakásának. Így fellobbanhatott az összetartozás tüze Sárospatakon is. Nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével kezdődött a cserkészalkalom. A tűzgyújtást követően a cserkészek minden magyarért elmondták az Úrtól tanult imádságot, a Mi Atyánk-ot. Az alkalom további részében cserkészdalokat énekeltek, majd tiszteletbeli cserkészparancsnokunk v. Újlaki Csaba’bá tolmácsolásában meghallgattuk Kárpáti Piroska székely tanítónő versét. Ennek a versnek a megírásáért, a románok 1920. július 26- án, Aradon. felakasztották. Ezt követően a nagy Magyarország térképén megkeresték a cserkészek Sárospatakot. A cserkészalkalom végén csörögefánk és bodzaszörp csillapította a cserkészek éhét ebben a késői órában.

Nagy György, st. cspk. 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat

Kárpáti Piroska: Üzenet Erdélyből

Üzent az Olt, Maros, Szamos,
Minden hullámuk vértől zavaros,
Halljátok, ott túl a Tiszán,
Mit zúg a szél a Hargitán?
Mit visszhangoznak a Csíki hegyek,
Erdély hegyein sűrű fellegek?

Ez itt magyar föld és az is marad,
Tiporják bár most idegen hadak,
Csaba mondája új erőre kél,
Segít a vihar és segít a szél,
Segít a tűz, a víz, a csillagok,
S mi nem leszünk mások, csak magyarok!

Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk!
Halott vitézek lelke jár velünk.
Előttünk száll az ős Turul-madár,
Nem is lesz gát, és nem lesz akadály!
Ember lakol, ki ellenünk szegül,
A székely állja, rendületlenül!

Üzenik a gyergyói havasok:
Megvannak még a régi fokosok!
Elő velük, jertek, segítsetek!
Székely anya küld egy üzenetet:
Hollók, keselyűk tépik a szívünket,
Rablóhordák szívják a vérünket!

Ha nem harcoltok vélünk, elveszünk!
E végső harcban: egyedül leszünk!
És a honszerző hősök hantja vár,
Ha odavész az ősmagyar határ!
És ha rablóknak kedvez a világ,
Mutassunk akkor egy új, nagy csodát!

Megmozdulnak mind a Csíki hegyek,
Székelyföld nem terem több kenyeret,
Elhervad minden illatos virág,
Mérget terem minden gyümölcsfaág.
Vizek háta nem ringat csónakot,
Székely anya nem szül több magzatot!

Vadon, puszta lesz az egész vidék,
S végezetül, ha ez sem lesz elég,
A föld megindul, a mennybolt leszakad,
De Erdély földje csak magyar marad!

Feltöltő

Fel