Rendhagyó istentisztelet Trianonra emlékezve

Június 4-én csütörtökön délután fél 5-kor, a Trianoni Békediktátum aláírása századik évfordulójának órájában istentiszteletet tartanak a sárospataki református templomban.

Felsíró harangjaink száz másodpercen át hívnak ekkor bennünket imádságra és emlékezésre. Minden szívdobbanásszerű kondulása a nemzettest mondhatatlan szenvedésére, mégis a megmaradásra emlékeztessen – olvasható az egyházközség internetes oldalán. Az istentisztelet keretében gyülekezetünk tagjai bevonásával felidézzük az elszakított területek főbb városait, és imádságban hordozzuk azokat, akik elszakítottságunk terheit viselik, és felekezeti hovatartozástól és pártkötődéstől függetlenül városunk polgárait,  és mindazokat, akiknek fáj Trianon – írta Dr. Fodor Ferenc.

A kiáltás ősi jussán és a kérés keresztyéni lehetőségével szívünk fájdalmát fogalmazzuk meg, ugyanakkor hálát adunk Isten megtartó kegyelméért. Nemzetünk számára 2020 a pótolhatatlan veszteség éve. De szabad ezt az esztendőt a pozitívumok felől is közelíteni, amennyire lehet. Ne csak a 100. évfordulóra emlékezzünk, hanem a 80.-ra is, amikor a szétdarabolt nemzettest egy része visszatért.

Ne feledjük: földi világunkban és így a politikában semmi sem állandó. A történelemben a legnagyobb bukások akkor történtek, amikor a hatalom elhitte magáról, hogy változhatatlan. Lelkünkben határt senki nem húzhat, az összetartozandóság érzését el nem vehetik. Ha csonka határainkat időnként elhagyjuk, a határvizsgálat végett megállunk, ha kell. A jelenlegi határok jogosságát azonban nem ismerjük el, miként a Békadiktátum érvényességét sem.

Amikor Ezékiel próféta látomásában darabjaira hullott hazáját temetetlen holtak szétszórt csontjaiként látta, Isten megkérdezte tőle: „Megelevenednek-é ezek, Embernek Fia?” A próféta a válaszadásban óvatos volt, kerülte a végleteket. Nem mondta, hogy igen, de az sem, hogy nem. Azt mondta: „Uram Isten, te tudod” (37,2). Ez nekünk is elég, ha nemzeti kérdéseinkre gondolunk. Hisszük, Isten tartogat még jövendőt nekünk. Úgy, ahogy ő jónak látja.

a Presbitérium

Feltöltő

Fel