Védelmi intézkedések üzlettulajdonosoknak

FELHÍVÁS

Tisztelt Üzlettulajdonosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. május 4. napján hatályba lépett, a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében „mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani.”

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján üzletekben a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról az üzlet üzemeltetője gondoskodik.

A Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése szerint: „a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki (…) a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi.” A Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése szerint: „a Szabs. tv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően a (4) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.” Ugyanezen szakasz (6) bekezdése szerint: „a (4) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabs. tv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.”

Mindezekre tekintettel felhívom a figyelmet arra, hogy a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében fokozott figyelmet fordítsanak a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására! A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.

Tájékoztatom továbbá Önöket arról is, hogy a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint: „mindenki köteles üzletben történő vásárlás (…) során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.”

Kérem, hogy az üzletben vásárlóktól ezen előírás teljesülését is követeljék meg, és csak a rendelkezést betartóknak biztosítsa az üzletben tartózkodás lehetőségét!

Sárospatak, 2020. május 6.

dr. Vitányi Eszter sk

Feltöltő

Fel