Tájékoztató hulladékudvarok újranyitásáról

A közszolgáltató BMH Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján értesítem a sárospataki lakosokat, hogy a közszolgáltató szolgáltatási területén található valamennyi hulladékudvar – így a sátoraljaújhelyi hulladékudvar is – 2020. május 11-től (hétfőtől) újra a megszokott nyitvatartási rend szerint tart nyitva. A hulladékudvarok nyitvatartási rendje a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el.

Kérem az ingatlanhasználókat, hogy a hulladék beszállítása során — az Operatív Torzs ajánlásaira figyelemmel — az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében, az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:

• A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az ingatlanhasználó köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) és gumikesztyűt viselni.
Amennyiben valamely ingatlanhasználó ennek nem tesz eleget, a hulladékudvar kezelője jogosult a hulladék átvételét megtagadni.
• A beszállított hulladék pakolásáról es annak a hulladékudvarban történő elhelyezéséről minden ingatlanhasználónak magának kell gondoskodnia. Ehhez határozatlan ideig a hulladékudvar kezelője segítséget nem tud biztosítani, ezért az ingatlanhasználók számára javasoljuk, hogy segítőt vigyenek magukkal.
• Valamennyi szükséges adat felvételére szóban történő bediktálás útján kerül sor, a személyes iratok, okmányok átadással történő bemutatásának mellőzésével.
Kérem továbbá, hogy az adatok rögzítése során az irodába történő belépést mellőzzék.
• Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani, ha a hulladékudvarban egyszerre több ingatlanhasználó tartózkodik.
Amennyiben az 1,5 méteres távolság nem tartható, a hulladékudvar kezelője jogosult ideiglenesen a hulladékudvar kapuját bezárni, az ingatlanhasználónak sorra kerülésig a kapun kívül kell várakozniuk.

A háztartásban esetlegesen felhalmozódott, hulladékudvarba beszállítható hulladékot, lomot a fentiek figyelembevételével szíveskedjenek a hulladékudvarban leadni.

Köszönöm eddigi türelmüket! Továbbra is vigyázzunk magunkra és egymásra!

Aros János, polgármester

Feltöltő

Fel