Ajánlattételi felhívás óvodatej biztosítására

 

Tisztelt Ajánlattevő!

Sárospatak Város Önkormányzata a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet és saját Beszerzési Szabályzata alapján kéri ajánlatát a Carolina Óvoda és Bölcsőde (3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.) óvodatejjel történő ellátásához az alábbiak szerint:
Szállítási cím: Carolina Óvoda és Bölcsőde, 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.
OM azonosító: 028529
Létszám: 220 fő
Termékkör: 2,8 % (m/m) zsírtartalmú politej
Ellátási időszak: 2020. szeptember 1-től 2021. június 11-ig

Egyéb előírások:

o Ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívással kapcsolatosan felmerülő ajánlattevői kérdéseket az ajánlatok benyújtási határidejét megelőző munkanapon 12:00 óráig áll módjában fogadni a 47/ 513-267-es telefonszámon.

o Hiányos ajánlattétel esetén Ajánlatkérőnek jogában áll hiánypótlást kérni.

o Az eljárásban a megrendelésig / szerződéskötésig Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez, Ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van.

o Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt, hogy ajánlattételi felhívásával több lehetséges ajánlattevőt is megkeres, továbbá a jelen árajánlatkérés nem minősül közbeszerzési eljárásnak.

Ajánlatok benyújtásának ideje, helye, módja:

Benyújtási határidő: 2020. május 12.

Benyújtás helye:
– Faxon: 47/311-404-es fax-számra – Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens részére, vagy
– E-mailen: vighzsuzsi@sarospatak.hu e-mail címre, vagy
– Postai úton: Sárospataki Polgármesteri Hivatal – Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens részére, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., vagy
– Személyesen: Sárospatak Város Önkormányzata, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., 204. iroda

Benyújtás módja:
– Faxon vagy e-mailen: 1 cégszerűen aláírt példányban, vagy
– Postai úton vagy személyesen: 1 eredeti cégszerűen aláírt példányban, lezárt borítékban.

Az ajánlatok bontásának helye és ideje:
Sárospataki Polgármesteri Hivatal 204. számú iroda 2020. május 14. 14:00 óra, melyre ezúton hívjuk meg a tisztelt ajánlattevőket.

Ajánlatok bírálati szempontja:

Az ajánlatok értékelése a 21/2017. (IV. 26.) FM rendeletben foglaltak alapján történik.

Szerződéskötés / megrendelés fontosabb feltételei:

Szerződéskötés tervezett időpontja: előreláthatólag 2020. május 30.

A beérkezett ajánlatok elbírálásáról írásban tájékoztatjuk az ajánlattevőket.

Sárospatak, 2020. április 28.

Tisztelettel: Vighné Fehérvári Zsuzsanna s.k.

Feltöltő

Fel