Felhívás fogyatékos személyek és családtagjaik támogatására

TISZTELT SÁROSPATAKI LAKOSOK!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő fogyatékos személyek és családtagjaik támogatására intézkedési tervet dolgozott ki. Ennek részét képezi a helyi önkormányzatok felmérése, amely arra irányul, hogy a területükön hány olyan fogyatékos személy él, aki a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorul, vagy előállhat olyan helyzet, amikor támogatásra lehet szüksége, például a gondozó családtag betegsége, vagy karantén idején.

Ezért arra kérem a sárospataki lakosokat, amennyiben környezetükben támogatásra szoruló fogyatékos személyekről van tudomásuk jelezzék az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
email: sarospatak@sarospatak.hu
Telefonszám: 47/513-240

Aros János s.k.
polgármester

Feltöltő

Fel