Hirdetmény közterület-használati díj fizetésének változásáról

Tisztelt Sárospatakiak!

Hetek óta mindannyiunk napjait meghatározza, hogy a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet hatályba lépése óta a Kormány több olyan döntést hozott, amelyekkel a nehéz helyzetbe jutott cégeket, vállalkozókat, munkavállalókat és a családokat segíti.

Az önkormányzati célok között is kiemelt helyen szerepel, a Sárospatakiak egészségének és életének megóvása mellett, a helyiek anyagi terheinek és kiadásainak enyhítése.

Ezt a célt szolgálja a mai napon kihirdetett 9/2020. (IV. 14.) önkormányzati rendelet, a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről szóló 8/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Az önkormányzati rendelet értelmében a polgármester, a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól, kérelemre felmentést adhat a különleges jogrend (veszélyhelyzet) idejére, annak, aki a közterületet:

  • reklám- és hirdetési célra veszi igénybe,
  • üzlete működéshez jogszabály alapján szükséges számú gépjármű várakozóhely megváltása céljából veszi igénybe,

és az üzleti tevékenységet a veszélyhelyzet idejére szünetelteti.

A polgármester a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól, kérelemre 30 %-os mértékben felmentést adhat a veszélyhelyzet idejére, annak, aki a közterületet:

  • reklám- és hirdetési célra veszi igénybe,
  • üzlete működéshez jogszabály alapján szükséges számú gépjármű várakozóhely megváltása céljából veszi igénybe,

és az üzleti tevékenységet jogszabály korlátozta (a nyitvatartási idő 15:00-ig lett meghatározva).

A kérelmeket elektronikus úton kell benyújtani a sarospatak@sarospatak.hu email-címre.

A közterület-használati díj megfizetése alóli felmentés vagy 30 %-kal történő csökkentés időtartama a kérelem benyújtásának napjától a veszélyhelyzet jogszabályban történő megszüntetéséig tart.

Letölthető dokumentumok:

Kérelem közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól.

Kérelem közterület-használati díj mérséklésére.

 

Feltöltő

Fel