Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról

T Á J É K O Z T A T Á S

A Kormány által kiadott a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV.5) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „Az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a Vr. hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.”

Ennek megfelelően a veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására irányuló kérelmet nem kell benyújtani, az a veszélyhelyzet megszűnését követően válik esedékessé.

Sárospatak, 2020. április 6.

dr. Vitányi Eszter

Feltöltő

Fel