Újabb, fontos tudnivalók az óvodai beiratkozásról

  TÁJÉKOZTATÁS óvodai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

A 7/2020. (III.25.) EMMI határozata alapján az óvodai beiratkozás 2020. április 02 – április 20. közötti időpontra módosul!

Újabb, fontos tudnivalók a beiratkozásról:

  • Óvodánk április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesítjük a szülőt.

Ez esetben az intézményben megjelenni nem kell!!!

A Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde körzethatára: Eötvös út, Patika köz és Attila úttól délre lévő terület, Kispatak, Dorkói úttól délre fekvő külterület a város közigazgatási határáig.

  • Amennyiben óvodaköteles gyermeküket nem a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti, kötelező felvételt biztosító óvodába kívánják beíratni, úgy ezen szándékukról április 17-ig írásban, vagy elektronikus úton értesíteni kötelesek mindkét óvodát! A szándéknyilatkozat tartalmazza a gyermek nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, elérhetőségeit. (Nyilatkozat IDE kattintva tölthető le! )

Telefonos tájékoztatás: a 47/311-719, 47/311-856-os számokon munkanapokon 8 és 15 óra között!

Sárospatak, 2020. április 1.
Lendvainé Szendrei Ágnes sk.,   intézményvezető

Feltöltő

Fel