Tájékoztató a pataki intézkedésekről, az idősek segítéséről

TISZTELT SÁROSPATAKI LAKOSOK!

Engedjék meg, hogy a kialakult helyzetről tájékoztassam Önöket.

Sárospatakon is bevezetésre kerültek azok az intézkedések, amelyeket a kormányrendeletek előírtak. Bezártak az iskolák, a fürdő, az óvodákban ügyelet működik, az üzletek korlátozott nyitva tartással működnek. A Rendelőintézet a rendkívüli helyzetnek megfelelően látja el feladatát, jelenleg csak a sürgős eseteket kezelik, minden mást megelőz a védekezés megszervezése.

A városi koordinációs csoport tagjaival folyamatosan kapcsolatot tartunk és azonnal reagálunk az esetleges fejleményekre.

A legfrissebb információkat a www.sarospatak.hu weboldalon, a Hegyalja Televízióban és közösségi oldalán, valamint saját facebook oldalamon találják, illetve az adott intézmény saját honlapján is tájékozódhatnak.

Amennyiben tudomásuk van Kínából, Iránból, Olaszországból, Izraelből, Dél – Koreából hazaérkezőkről kérem, azonnal jelezzék az alábbi elérhetőségeken:

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

email: sarospatak@sarospatak.hu

Tel.: 47/513-240

A Kormány 46/2020.(III.16) korm. rendelete értelmében, ha a 70. életévét betöltött személy vállalja, hogy lakóhelyét vagy tartózkodási helyét nem hagyja el és erről az önkormányzatot tájékoztatja akkor az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

Arra kérem a 70. életévét betöltött személyeket, akik önként vállalják, hogy lakóhelyükön maradnak, ezáltal segítségre szorulnak (bevásárlás, gyógyszerek kiváltása stb.), valamint a számukra segítséget nyújtó hozzátartozóikat, hogy igény esetén az itt található bejelentőlapot kitöltve juttassák el a Sárospataki Polgármesteri Hivatalba vagy az asp@sarospatak.hu email címre.

 Aros János s.k.  polgármester

Feltöltő

Fel