Autonómiát Székelyföldnek! – Szimpátiatüntetést tartottak a székely szabadság napján a Sárospataki Wass Albert Kör szervezésében

Autonómiát Székelyföldnek! – Szimpátiatüntetést tartottak a székely szabadság napján a Sárospataki Wass Albert Kör szervezésében. Március 10. a székely szabadság napja. Ezen a napon évek óta számos településen tartanak szimpátiatüntetéseket, kiállva a székelyek autonómiatörekvése mellett. Sárospatakon 2013. óta a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) felhívására minden éven összegyűlnek a Wass Albert emlékkőnél azok, akik támogatják székely nemzettestvéreink jogos követelését. Egyesületünk szervezésében, a helyi önkormányzat támogató együttműködésével idén is megrendezésre került március 10-én az autonóm székelyföldi régió létrejötte melletti szimpátiatüntetés a Wass Albert parkban.

A Himnusz közös eléneklése után először Tarnavölgyi László, a SWAK elnöke szólt a megjelentekhez. A szónok felidézte e nap történelmi előzményét. 1854. március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten a Székely Vértanúkat. Bágyi Török János tanár, Martonosi Gálfi Mihály ügyvéd és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokos a Makk-féle összeesküvés tagjaiként kívánták az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját újra fellobbantani. A nemzeti önrendelkezés volt az a cél, amelyért életüket adták, példát mutatva bátorságból és hűségből az utókornak. A ma élő székelyek számára ez a nap nemcsak a közös emlékezés napja, de az összetartozásé is. A tudatos, közös fellépésé a nemzeti önrendelkezés jegyében. A székely szabadság napja tehát valójában a Székely Vértanúk Emléknapja, s ez a nap az elmúlt években az autonómiaküzdelem legfontosabb napjává vált.

Sajnos, Románia vezetése hallani sem akar az autonómiáról, pedig az autonóm székelyföldi régió létrejötte megfelel a szubszidiaritás európai elvének, amelyet több Európa tanácsi dokumentum is kifejez és az Európai Unió számos országában működik. A román adminisztráció közigazgatási terve a székelyföldi megyék elsorvasztását, illetve felszámolását vette célba. Ebben a történelmi régióban közel 75%-os többséget alkot a magyar nemzeti önazonosságú székelység. Ha a tervezett intézkedések megvalósulnának, akkor jelentősen megváltoztatnák a lakosság arányait, korlátozva ezzel a székelyek nemzetközi normákból eredő jogait és szabadságjogait. A magyar többségű Székelyföld autonómiájának van történelmi előzménye, a terület a második világháború utáni években is autonóm volt, de a kommunizmus idején brutális asszimiláció zajlott és Nicolae Ceausescu rendszere az egész román államigazgatást úgy alakította át, hogy közben a magyar autonóm térséget szétverte. Vajon – tehetjük fel a költőinek ható kérdést – az önmagát demokratikusnak tartott Románia parlamentje és kormánya miért ragaszkodik ennyire az egykori kommunista diktátor sötét, kisebbségellenes örökségéhez? – szólt a szimpátiatüntetés résztvevőihez az egyesület elnöke. Románia eltűrte az úzvölgyi katonai temetőbéli dúlást és kegyeletsértés, s közben magyarokat börtönöznek be politikai foglyokként. Tőkés László szerint „az erdélyi magyarság 30 évvel a diktatúra bukása után is ostrom alatt van, és annak a román nemzetpolitikának az áldozata, amelyet Nicolae Ceausescu kommunista diktátor neve fémjelzett.” Sárospatak díszpolgára e keserű szavakat tavaly nyáron mondta Tusnádfürdőn a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor zárónapján.

Sárospatak egyébként elsők között állt ki a székelyek követelése mellett. A sárospataki városházára elsők között tűzték ki a székely lobogót, és az önkormányzat vezetése folyamatosan építi kapcsolatait az erdélyi, székely településekkel. Aros János polgármester szomorúan állapította meg, hogy évről évre ugyanazokat az arcokat látni március 10-én a Wass Albert parkban, úgy látszik csak ennyien tartják fontosnak a székelyek ügyét. Ami szomorú, de talán nem meglepő, hiszen Sárospatakon olyanok is vannak, akiket zavar a nemzeti színű zászló – utalt a város első embere a SWAK trianoni országzászló állítására nemet mondó ellenzéki önkormányzati képviselőkre. Aros János felhívta a figyelmet a Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtésére. Sárospatak Város Önkormányzata támogatja a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezést, és arra kéri Sárospatak polgárait, hogy a támogató nyilatkozat aláírásával járuljanak hozzá a kezdeményezés sikeréhez. Felszólalásában ő is kiemelte e nap fontosságát és az autonómiatörekvés jogosságát.

A szónokok a szolidaritást kifejező közösség nevében is kinyilvánították, hogy támogatják a szomszédos országokban élő magyar nemzeti közösségeknek az európai gyakorlattal összhangban lévő autonómiatörekvéseit, így Székelyföldét is. “Ami megilleti – például – Olaszországban Dél-Tirol német nyelvű közösségét, az megilleti Romániában Székelyföld magyar nyelvű lakosságát is. Elég volt a kettős mércéből! Nemzeti kérdésekben nem alkuszunk, és épp ezért elvárjuk, sőt határozottan követeljük Romániától, hogy az európai és nemzetközi jogrenddel és gyakorlattal, valamint saját vállalásaival összhangban maradéktalanul biztosítsa a területén élő nemzeti kisebbségek jogainak szabad és teljes körű gyakorlását!” – hangzott el a sárospataki szimpátiatüntetésen.

A beszédek után Lencsés Anna, a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanára, a SWAK tagja tolmácsolta Bencze Domokos: Mienk vagy Erdély című versét, majd az emlékező közösség a Szózat és a Székely himnusz közös eléneklésével zárta a mintegy félórás sárospataki szimpátiatüntetést.

(Fotók: Földházi István, Kovács László)

A Sárospataki Wass Albert Kör Elnökségének beszámolója

Feltöltő

Fel