Beszámoló a sárospataki Wass Albert felolvasóestről

Idén immár tizenharmadik alkalommal hirdették meg a 25 órás Wass Albert felolvasóestet. A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) idén is csatlakozott a nemes szépirodalmi kezdeményezéshez. Az egyesület felhívására a Sárospataki Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának Lorántffy-termében gyűltek össze azok, akik vállalták, hogy Wass Albert – és más kiváló magyar szerzők – műveiből felolvasnak. A sárospataki felolvasóesten megjelentek február 28-án 18 órától éjfélig olvastak fel kisebb szüneteket tartva. A megszakítások a sárospataki RETRO 2008 Kft. által biztosított finom szendvicsek elfogyasztására szolgáltak.

A megjelenteket Tarnavölgyi László köszöntötte. Az egyesület elnöke megnyitó gondolataiban arról szólt, hogy idén is több tucatnyi helyszínen – a Kárpát-medencében és azon is túl – gyűlnek össze a magyar irodalom kedvelői, hogy Wass Albert és más kiváló magyar szerzők műveiből felolvassanak. Van abban valami kellemesen megborzongató és erőt adó, hogy ennyi helyszínen egyszerre, egy időben gyűlnek össze Wass Albert és a magyar irodalom kedvelői. A magyar irodalom, a magyar szépirodalom ünnepe egy ilyen felolvasóest, amely alkalmat ad arra, hogy újra és újra megcsodálhassuk a gazdag magyar irodalom gyöngyszemeit, elsősorban természetesen Wass Albert alkotásait.

E szépirodalmi kezdeményezés továbbá alkalom Wass Albert – talán legfőbb – üzenetének közvetítésére: magyarok, akik a Kárpát-medencében és szerte a világban éltek, merjetek magyarok lenni és legyetek büszkék magyarságotokra! Vagyis az ilyen felolvasóesten elhangzó gondolatok összekötnek bennünket, magyarokat itt a Kárpát-medencében, és azon is túl. Wass Albert művei, az elhangzó írásai közelebb hoznak bennünket egymáshoz, az író gondolataihoz és azon felismeréshez, hogy az erdélyi író életével, munkásságával és tisztességével vívott ki rangot egyrészt a magyar irodalomban, másrészt a magyarság emlékezetében. Életét, műveit átszövi, meghatározza a nemzeti hovatartozása és elkötelezettsége. Az emigrációban is magyar írónak vallja magát, aki ezer szállal kötődik az ő szeretett magyar nemzetéhez, Magyarországhoz és persze szűkebb otthonához, Erdélyhez, amelyről mindig olyan kedvesen beszél és amelynek olyan gyönyörű leírását adja számos regényében. Esztétika, erkölcs és hazaszeretet ötvöződik írásaiban, amelyek együttes erővel lebilincselően és magával ragadóan hatnak az olvasóra. Wass Albert hangja a tisztaság, a romlatlanság és a hazaszeretet hangja, amely az olvasó szívéig hatol – hangoztak el a bevezetőben.

A SWAK vezetője megnyitó beszédében Takaró Mihály irodalomtörténészt idézte, aki szerint „Wass Albert helye – hatalmas és időtálló életműve, valamint a magyarságért tett felmérhetetlen jelentőségű munkája és szolgálata nyomán – a magyar kultúra halhatatlanjai között van. Ellenségei és ellenfelei elhallgatnak majd, ahogyan „a víz szalad, de a kő marad”.

A hatórás felolvasóest során elsősorban Wass Albert művei – regényei, novellái, karcolatai, levelei, drámai és vidám hangvételű írásai, versei – hangoztak el, melyek minden esetben tetszés nyilvánításra ragadtatták a hallgatóságot. A jelenlévők újból és újból felismerhették sorai nagyszerűsége mellett azok – sok esetben – időszerűségét is. Wass Albert művei tanítanak és eligazodást, kapaszkodót nyújtanak egy kiszámíthatatlan folyású világban. Az erdélyi írófejedelem művei mellett más alkotások is terítékre kerültek. Volt, aki a Gulág kényszertáborainak borzalmairól szóló beszámolót osztott meg a hallgatósággal, míg más Trianon közelgő centenáriuma alkalmából választott felolvasni valót. A résztvevők ismét megbizonyosodhattak e kiváló szépirodalmi kezdeményezés teremtő erejéről, közösségformáló, nemzettudatot erősítő jellegéről. Mindannyian azzal az érzéssel búcsúztunk, hogy alig várjuk a következő Wass Albert felolvasóestet.

(Fotók: Dr. Pándy-Szekeres Dávid, Pándy-Szekeres Anna)

A Sárospataki Wass Albert Kör Elnökségének beszámolója

Feltöltő

Fel