A Carolina Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

A Carolina Óvoda és Bölcsőde
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

1 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű,  2020.04.01 – 2021.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:          Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:          Carolina Óvoda és Bölcsőde

                                                3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az érvényes jogszabályoknak, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának és az intézmény pedagógiai programjának megfelelő oktató-, nevelő- és fejlesztőmunka végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskolai végzettség, óvodapedagógus szakképesítés
  • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • 1-3 éves szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok, óvodapedagógusi oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:   2020. április 01.

A pályázat benyújtásának határideje:           2020. március 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Carolina Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.)

       Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2020., valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 25.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.carolinaovoda.hu honlapon szerezhet.

 

Feltöltő

Fel