Pályázati felhívás Városüzemeltetési ügyintéző álláskör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 32/2012. (III) Korm. rendelet szerinti feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A vízi-közmű szolgáltatás figyelemmel kísérése, az észlelt hiányosságok összegyűjtése és megszüntetésükre javaslatok megfogalmazása.
 • Ivóvíz, szennyvíz, csapadékcsatorna törzshálózatra történő csatlakozás engedélyezése, elrendelése.
 • Vízmérőhely és tisztítóaknák műszaki szükségességből közterületen történő elhelyezésének engedélyezése.
 • Helyi közutak és gyalogjárdák állapotának figyelemmel kísérése, javaslat összeállítása kátyúzására, felújítására és új utak és járdák létesítésére.
 • Gépkocsi behajtók létesítéséhez közutak nem közlekedés célú igénybevételéhez szükséges kezelői hozzájárulások kiadása.
 • Közterület-bontási engedélyek kiadása és a kiadott engedélyekről nyilvántartás vezetése.
 • Együttműködés a vasúti és közúti tömegközlekedést végző vállalatokkal (MÁV, ÉMKK) a menetrend egyeztetésében.
 • Kapcsolattartás szakhatóságokkal, közműszolgáltatókkal.
 • A városi forgalomirányító berendezés, sebességmérő berendezés működésének figyelemmel kísérése, a szükséges javítások elvégzésére intézkedés.
 • Parkolási, eseti behajtási és egyéb eseti közlekedési engedélyek (útlezárási engedély) kiadása, a kiadott engedélyek rendszeres felülvizsgálata.
 • ebnyilvántartás vezetése, rágcsáló írtási- légi-kémiai, földi szúnyoggyérítési feladatok koordinálása
 • Közterületen (úttesten, parkolókban, járdákon, zöldfelületeken) észlelt meghibásodások elhárítására történő intézkedés.
 • Városi közvilágítással, díszvilágítással kapcsolatos üzemeltetői kapcsolattartás, hibabejelentés.
 • Címnyilvántartás vezetése, hatósági bizonyítványok kiadása.
 • Útügyi, vízügyi önkormányzati feladatok ellátása.
 • Fejlesztéssel, beruházással kapcsolatos pályázatok előkészítése, lebonyolításának koordinálása.
 • Kapcsolattartás kivitelezőkkel, tervezőkkel
 • településrendezési eszközökkel összefüggő feladatok ellátása,
 • településkép-védelmi eljárások lefolytatása,
 • egyéb szakhatósági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
 • A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Városüzemeltetési területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • A végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cziráki Zsolt Műszaki és Kommunális Iroda vezetője nyújt, a 06/47-513-279 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: SP/1104/2020., valamint a munkakör megnevezését: Városüzemeltetési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • sarospatak.hu – 2020. február 04.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozatlan idejű kinevezés első 6 hónapja próbaidő.

 

Feltöltő

Fel