kategória archívuma

Játszóház a Gyermekjóléti Központ szervezésében

Játszóház a Gyermekjóléti Központ szervezésében

A sárospataki Gyermekjóléti Központ első alkalommal szervezett Játszóháza sikeresen zárult. A foglalkozások 2019.07.01-2019.08.02-ig zajlottak, hétköznapokon 8.00-15.00 óráig. Az 5 hét alatt 20 gyermek vette igénybe a játszóházat, ahol színes programok keretében kézműves foglalkozásokon, csapatjátékokon, vetélkedőkön vehettek részt.  Napközbeni ellátásukat kedvezményes ebéddel és a Ljikaj pékség által felajánlott péksüteményekkel tudtuk biztosítani.

Hirdetmény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kifizetéséről

HIRDETMÉNY Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult sárospataki lakosokat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése szerint a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel alapösszegű pénzbeli

Elhunyt Déry Zoltán

Sárospatak Város Önkormányzata munkásságára és életpályájára való tekintettel saját halottjává nyilvánította Déry Zoltánt.   86. életévében elhunyt Déry Zoltán. Déry Zoltán 1933.április 30-án született Budapesten.  1943-ban került Sárospatakra a bentlakásos Angol Internátusba, majd a történelem közbeszólt és csak 1952-ben tudta befejezni a gimnáziumot. Érettségi után a helyi lakáskarbantartó ktsz-ben kezdett dolgozni, de hamarosan sorozásra hívták,

Érezzük, látjuk: folyamatban van a sárospataki szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció

Több éves előkészítés eredményeként nyerte el Sárospatak Város Önkormányzata konzorciumban Arló, Borsodnádasd és Füzesabony településekkel a szennyvíz derogációs pályázatot. Sárospatak esetében mintegy 2,8 milliárd forintos beruházásról van szó. A 24. órában zajlanak a munkálatok, hiszen a város szennyvízhálózata több mint negyven éves, az akkor alkalmazott modern technológia mára a szennyvíz erős kémiai hatásainak köszönhetően jelentősen

Görögkatolikusok a sárospataki hátrányos helyzetű fiatalokért

A sárospataki görög katolikus egyház feladatának érzi a városban lakó hátrányos helyzetű fiatalok fölzárkóztatását. Ezen célkitűzés indította útjára azt a programot, melynek során a közösségi személet formálás jegyében közös munkával és fejlesztő foglalkozásokkal igyekszünk megteremteni a tolerancia és békés egymás mellett élés alapjait. Célunk kialakítani ezekben a gyermekekben a felelősségtudat érzését, amely során képessé válnak

Lorántffy Zsuzsanna Hímzőműhely nyári alkotótábora

A Művelődés Háza és Könyvtára Lorántffy Zsuzsanna Hímzőműhelye 2019. július 29. és augusztus 3. között tartotta nyári alkotótáborát az Újbástya Rendezvénycentrumban. A résztvevőkKoscsó Istvánné hímző, népi iparművész vezetésével ismerkedtek az úri hímzés megvalósításának fortélyaival, a szükséges segédeszközökkel és használatukkal, valamint az öltéstechnikával. Délelőttönként szakmai előadások színesítették a programot. Kedden Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter a Sárospataki

Fel