Sárospatak Város Önkormányzata 2019. december 13-án tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2019. december 13-án (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntetések átadása
Átadó: Aros János polgármester

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés a közművelődési feladatokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

3. Előterjesztés a köztisztviselői illetményalapról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Beszámoló a Sárospataki Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő: Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

5. Beszámoló az intézkedést igénylő fák kezeléséről
Előterjesztő: dr. Farkas Szabolcs a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Beszámoló a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

7. Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Előterjesztés a Sárospataki Gondozási Központ kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

10. Előterjesztés a Sárospataki Gondozási Központ intézményvezetői – magasabb vezetői – pályázati felhívásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

11. Előterjesztés a Sárospataki Kommunális Szervezet kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Előterjesztés a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

13. Előterjesztés A Művelődés Háza és Könyvtára alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

14. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata előirányzat átcsoportosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkatervéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

16. Előterjesztés a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

17. Előterjesztés gázmotor üzemeltetésről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

18. Előterjesztés a Sárospatak Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek kifizetendő jutalomról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

19. Előterjesztés a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

20. Előterjesztés a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

21. Előterjesztés a Patrónus Alapítvány kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

22. Előterjesztés a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Mozgalom Egyesületben betöltött tagsági viszonyról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

23. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány közötti használatba adási szerződésről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

24. Előterjesztés a Sárospatak, belterület 737/4. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

25. Előterjesztés Sárospatak településrendezési eszközeit érintő IV. módosítás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

26. Előterjesztés a Sárospatak, Rákóczi út 29. szám alatti ingatlan felújításának Homlokzat-felújítási Alapból történő támogatásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

27. Előterjesztés a Sárospatak, Nagy Lajos utca 10. (1875/5. hrsz.) alatti ingatlan terhére vízelvezetési szolgalmi jog bejegyzéshez hozzájárulásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

28. Tájékoztató Sárospatak város környezeti állapotáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

29. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés Ködöböcz József díj és Pécsvárady Botond közéleti díj adományozásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Előterjesztés a „Sárospatak, Zrínyi utcai parkoló állások létesítése” című projekt építési közbeszerzése tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásának eredményéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Egyéb ügyek

A Képviselő-testület 14:00 órai kezdettel folytatja nyílt ülését, közmeghallgatást tart.

Helye: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának Díszterme (Sárospatak, Kossuth Lajos út 44.)

Sárospatak, 2019. december 6.

Aros János

Feltöltő

Fel