Finta Éva volt a Sárospataki Irodalom Olvasókör vendége

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör novemberi összejövetelén Finta Éva József Attila-díjas költő, drámaíró, irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség tagja kiváló munkásságát ismerhettük meg.

 Bevezetésként Enyedi Gyuláné Köri tagunk szíves közreműködésével hangzott el a költőnő Születés, Szavakban sorsunk, Lélekmadarak és Angyal az ablakon c. nagyhatású műve. Ezt követően Finta Éva életpályájának jelenlegi szakaszát ismerhettük meg.

Megtudhattuk, hogy Kárpátalján, Beregszászban jött világra. 1990-ben, két gyermek édesanyjaként, családegyesítéssel települt át a határ másik oldalára. Huszonöt éve él Sárospatakon.

A későbbiekben az Egri Eszterházy Károly Egyetemhez tartozó Comenius Tanítóképző Főiskola Karának Nyelvi-Irodalmi Tanszékén tanársegédként munkálkodott. Szerető férje, Dr. Szabó István kiváló orvosként tevékenykedett Sárospatak külterületi falvaiban, sajnos korán távozott az élők sorából.

Finta Éva még kárpátaljai lakosként a Magyar Írószövetség rendkívüli, majd áttelepülését követően rendes tagja lett. Folyamatos, különleges alkotói vágya rendkívül színvonalas, páratlan és önálló verseskötetek közreadásában nyilvánult meg. A képzőben végzett oktatói tevékenysége során ásta bele magát az irodalomtörténetbe. A munkácsi születésű Sáfáry László századeleji költő kiadatlan verseit kutatta fel a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Kutatómunkáját tanulmánykötetben és az elfeledett költő verseinek gyűjteményes közreadásában foglalta össze.

A tizenegy kötetes szerzőnek eddig kilenc önálló verseskötete, egy dráma- és egy tanulmánykötete látott napvilágot. Rendszeresen publikál Magyarország különböző irodalmi és kulturális lapjaiban, gyakran szerepel Az év versei antológiában. 2018-ban két önálló kötete látott napvilágot: A tékozlás genezise c. Ungvár-Budapest közös kiadványaként, az Ötkönyv Budapesten, a Napkút Kiadónál. Dinnyés József hanglemezt készített Dalolgatok címmel Finta Éva verseiből. Megtudtuk, hogy jelenleg további két kötet szerkesztésén munkálkodik.

„Költészete egyik jellemzője a megújulás.” A görög verselési formák életre keltése mellett narratív szabadversekkel is foglalkozik, és „lírájában kezdettől fogva egyetemességre törekszik.”

Mindannyiunk nevében nagyon örülünk és hálásan köszönjük, hogy megismerhettük Finta Éva költő sokszínű, értékes és különleges költészetét.

További sok sikert, elismerést és jó egészséget kívánunk a páratlan és értékes lírai tevékenységhez.

A vers az, ami átég az időn

és átéget zavaros korokat

átszisszen vastag, mély ködökön is

és megvillantja útjelzéseit

araszolhatsz ködlámpásként vele.

( Finta Éva)

 

Halász Magdolna

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör elnöke

 

 

Feltöltő

Fel