Sárospatak Város Önkormányzata 2019. november 29-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2019. november 29-én (péntek) 10:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 17/2016. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

2. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Beszámoló Sárospatak Város Rendelőintézete 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Előterjesztés a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi Beruházási és fejlesztési tervéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

6. Előterjesztés a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztő: Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

7. Előterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtandó tagi kölcsönről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

8. Előterjesztés a Sárospatak, I. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

9. Előterjesztés a Sárospatak, VII. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

10. Előterjesztés Sárospatak Város Rendelőintézetének Térítési Díj Szabályzatára
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

11. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Előterjesztés a Sárospatak újság szerkesztési feladatainak ellátásáról szóló Megbízási Szerződés módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

13. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Előterjesztés a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának változásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

16. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés megkötéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

17. Előterjesztés a Sárospatak, belterület 585. hrsz-ú ingatlant érintő nyilatkozat megtételéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

18. Előterjesztés a Zöld Kör Egyesület által kért tulajdonosi hozzájárulásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

19. Előterjesztés az első világháború hőseinek emlékműve (Gránátos szobra) helyreállítására elnyert támogatáshoz történő önerő biztosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

20. Előterjesztés Dobránszky Tímea Sárospatak, Október 23. tér 12. I. em. 1. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

21. Előterjesztés a víziközmű vagyonértékeléséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

22. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

23. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

24. Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

25. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés Jó tanuló – jó sportoló díj adományozásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Előterjesztés első lakóingatlanhoz jutók támogatásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Előterjesztés Halminé Stumpf Tímea kérelméről
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

4. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel