A Szent Erzsébet Nővérek érdemelték ki idén a város által alapított Szent Erzsébet díjat

A XII. Őszi Szent Erzsébet Napok programsorozat keretében a MNM Rákóczi Múzeuma várkápolnájában tartott szentmise után adták át Sárospatak Város Önkormányzata által alapított elismerést, a Szent Erzsébet díjat.

A Szent Erzsébetre emlékező szentmisét bemutatta és homíliát mondott Lóczi Tamás esperes, sátoraljaújhelyi plébános, aki többek között arról beszélt, hogy a fiatalon – 24 éves korában elhunyt Erzsébet élete tele van példaértékű cselekedetekkel. Azt emelte ki, hogy Erzsébet minden nehézség és körülmény ellenére önzetlen és önfeláldozó volt. Gazdagságában és szegénységében is tett a közösségért, cselekedeteiért nem várt semmilyen ellenértéket. Napjainkban viszont a számítás, a túlgondolás és az emberi hiúság, irigység is befolyásolja a döntéseket, emberi kapcsolatok. Ez viszont megmérgezi a lelkeket – emelte ki Lóczi Tamás.

A szentmisét követően Aros János adta át a Szent Erzsébet díjat. A polgármester elsőként közölte, hogy az önkormányzati rendelet értelmében „Szent Erzsébet díj adományozható az egészségmegőrzés, a betegség megelőzés és gyógyítás, valamint karitatív területen hosszú időn keresztül, magas színvonalon végzett tevékenység elismeréseként”.

2019-ben a képviselő-testület úgy döntött, hogy Szent Erzsébet díjban részesíti a Szent Erzsébet Nővéreket.

A Szent Erzsébet Nővérek Kongregáció szerzetesrendet 1842-ben Lengyelországban alapította Boldog Mária Lujza Merkert és három társa. A szerzetesrend tagjai Árpád-Házi Szent Erzsébet Krisztust követő, a testi-lelki bajokat hordozó embertársaik megsegítésére vállalkoznak. Jelenleg a világban 1300 nővér él és dolgozik, 19 országban.

Sárospatakon II. József szerzetes közösségeket feloszlató rendeletéig hat kolostor működött (jezsuiták, domonkosok, ferencesek, trinitáriusok, klarisszák és az irgalmas nővérek).

A Szent Erzsébet Nővérek 2011. május 7-én négyen telepedtek le Sárospatakon, Szent Erzsébet szülővárosában, a Szent Negyedbe. A megvásárolt ingatlant a Kongregáció központi finanszírozásával építették újra a kolostori életnek, majd az ott működő keresztény laikus közösségeknek teret biztosítva. A 2017-ben felszentelt Boldog Mária Lujza Házba látják vendégül a világ számos pontjáról Sárospatakra érkező rendtársaikat és vendégeiket, akiknek otthonukként mutatják be a várost. A szerzetesnővéreknek a letelepedés és beilleszkedés mellett komoly kihívást jelentett a magyar nyelv elsajátítása. A Sárospatakon és a környéken élők hamar szívükbe fogadták a derűs és segítőkész Nővéreket.

A Nővérek elsődleges feladata a szerzetesi életet megalapozó és azt megszentelő imádság. Minden nap részt vesznek szentmisén. A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában, a most felnövekvő gyermekekkel foglalkoznak és segítik a pedagógusok nevelő munkáját. A kolostorban lelkigyakorlatot tartanak fiataloknak és a szerzetesi hivatás iránt érdeklődőknek.

2014-ben Kanizja nővér vezetésével megalakult a Szent Erzsébet Apostolai Közösség, melynek ma 17 fogadalmat tett férfi és nő tagja van. 2013 óta működik a Boldog Mária Lujza Csoport, az idősebb korosztály számára. Hetente 20-25-en találkoznak, közös imádságban és egymás életét segítve. A közösség generációkat összekötő hidat épít a katolikus iskola tanulóival. A bazilikában és a plébánián végzett szolgálatukkal támogatják az egyházközség mindennapi feladatainak ellátását.

A Nővérek imádságos összejöveteleket tartanak a környező településeken – (Bodrogolaszi, Sárazsadány, Vajdácska) – ahol időt szentelve látogatják meg a betegeket, időseket, elbeszélgetnek velük és segítik őket napi gondjaik megoldásában. Napi rendszerességgel, élelemmel segítik a hozzájuk becsengető 8-10 rászoruló embertársukat. A Szent Erzsébet Nővérek jelenléte nagy hatással van a helyi közösségek életére. Sokak szívében erősítik az összetartozás kötelékét és az egymás iránti felebaráti szeretetet.

Elkötelezett életükkel és példaadásukkal előmozdítják a városban lakók Krisztust követő életet, ezért méltóak a Sárospatak Város által alapított Szent Erzsébet díjra.

Kanizja Zaborowska nővér, a házfőnök köszönetét fejezte ki a díj átvételét követően, majd azt mondta, a maga szerénységével, hogy szerencsére patakon sok olyan ember van, aki érdemes lehetne a díjra. Ők viszont azt érzik, hogy egyedül nem érdemelnék meg, csak a lakosság támogatásával válhattak érdemessé. Csak együtt tehetünk a szegényekért, az idősekért, a gyermekekért, a rászorulókért – fogalmazott Kanizja nővér.

 

Feltöltő

Fel