November 18-án tartotta meg soron következő, őszi közgyűlését a Sárospataki Wass Albert Kör

November 18-án tartotta meg soron következő, őszi közgyűlését a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK). Az Újbástya Rendezvénycentrum konferenciatermében megjelentek először egy új tag felvételéről határoztak. Mostantól Vitéz Csantavéri Tivadar miskolci székkapitány is tagja az egyesületnek.

A tagfelvételi kérelemről való döntés után a közgyűlés elfogadta a szervezet 2020. évi munkatervét. A SWAK 2020-ban is számos megemlékezéssel készül (Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja, magyar hősök emléknapja, nándorfehérvári diadal emléknapja, pozsonyi csata évfordulója, a Szovjetunióba hurcolt politikai rabok és kényszermunkások emléknapja, trianoni évforduló, november 4-i gyásznap, Becker András 1919-es mártír vörösök általi kivégzésének évfordulója stb.), valamint csatlakozik a Wass Albert felolvasóesthez. Természetesen a jövő évben is tart megemlékezést a közösség az egyesület névadójának születésnapján (január 8-án) és halálának évfordulóján (február 17-én). Március 10-én a székely szabadság napján ismét lesz szolidaritási gyűlés. Nem maradnak el a kéthetente hétfőn tartandó összejövetelek sem, melyeknek A Művelődés Háza és Könyvtára felújításának ideje alatt az Újbástya Rendezvénycentrum ad otthont. 2020-ban is gyűjt majd adományokat a SWAK kárpátaljai, rászoruló, gyermekes, magyar családok megsegítésére.

A tagok ezután több ponton módosították az egyesület alapszabályát. Részben törvényi változásokat vezettek át, részben pontosították a dokumentum szövegét, ill. azokat a változtatásokat hajtották végre, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az egyesület jogosulttá váljon az SZJA 1%-ának gyűjtésére. Az egyesület alapszabálya annak 2015. június 15-i elfogadása (az alakuló közgyűlés) óta változatlan tartalommal volt hatályban, felülvizsgálata már egyébként is időszerű volt.

Az egyéb napirendi pontok között – mások mellett – áttekintették a jelen lévők az idei karácsonyi adománygyűjtés előkészületeit, valamint tájékoztatót hallgattak meg a pályázati eredményekről. Ebben az évben az egyesület eddig valamennyi benyújtott pályázata nyert, összességében közel 1.2 millió forint értékben. Ennek jelentős részét az a 900 ezer forintos támogatás teszi ki, melyből nyáron Deseő László vezérőrnagy sárospataki családi sírhelyét újíttatta fel a SWAK. A megemlékezés keretében dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr mondott avató beszédet. Az egyesület ebben a hónapban további két pályázatot, ill. támogatási kérelmet nyújtott be. Sikeres elbírálás esetén a kapott támogatásból jövőre egy, az egyesületet bemutató kiadványt szeretne a szervezet megjelentetni abból az alkalomból, hogy 2020 júniusában lesz öt éve, hogy egyesületté alakult az addig be nem jegyzett civil mozgalom, továbbá – az önkormányzat és mások bevonásával – országzászlót kíván állítani a SWAK a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján. A további hozzászólások során felvetődött, hogy a SWAK vegye fel a kapcsolatot az országban működő és Wass Albert emlékét ápoló, ill. nevét viselő szervezetekkel, közösségekkel. A kapcsolatfelvétel eredménye egy országos találkozó létrejötte lehetne.

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel