A Sárospataki Wass Albert Kör idén is gyűjt karácsonyi adományt rászoruló kárpátaljai gyermekes magyar családok megsegítésére

A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) idén is gyűjt karácsonyi pénzadományt rászoruló kárpátaljai (beregdédai) gyermekes magyar családok megsegítésére.

A híradásokból bizonyára mindenki tudja, hogy milyen drámai a helyzet napjainkban Ukrajnában, ezen belül Kárpátalján. A nemzeti kisebbségek sorsa sehol sem könnyű, de képzelhetjük, hogy milyen lehet magyarként élni most egy olyan országban, ahol évek óta dúl a háború és az állami vezetés képletesen is hadat üzent a kisebbségeknek, elsősorban az orosz és magyar ajkú közösségeknek. A magyarlakta területeken talán a gazdasági helyzetből érezhető leginkább a háború hatása. S a valóságos háború mellett egy „nyelvháború” is sújtja újabban az ottani nemzettestvéreinket. Gyakoriak a magyar épületek és szimbólumok elleni támadások, az ukrán nacionalisták gyűlölettel telve lépnek fel a kárpátaljai magyarság ellen, sokszor megbecstelenítve a vereckei emlékművet is. A helyzet egyelőre nem változott érdemben az idei elnök- és parlamenti választások óta.

Nagy tehát a létbizonytalanság és folyamatosan félelemben él Kárpátalja magyar lakossága annak ellenére, hogy viszonylag távol vannak a háborús övezettől. Az összetűzések közvetetten kihatnak a gazdasági helyzetre, a munkanélküliségre és a közhangulatra is. A háború kitörése óta különösen nagy szükségük van az ott élőknek a segítségre. Számos nemzetközi és hazai – elsősorban egyházi – segélyszervezet támogatja a lakosokat. Egyesületünk – a hagyományaihoz és az alapszabályban lefektetett elveihez híven – idén is gyűjt adományokat rászoruló kárpátaljai (beregdédai) gyermekes magyar családok megsegítésére. Gyűjtésünket november végén kezdjük, aztán folytatjuk az adventi ünnepségek idején egészen karácsonyig. Kérjük, tagjainkat fogadják szeretettel, amikor a városban felkeresik Önöket, a szervezeteket és cégeket adománygyűjtés céljából. Talán soha ennyire nem szorult még rá a segítségre Kárpátalja magyar közössége, mint ezekben az években. Itt az alkalom, hogy kifejezzük: tényleg összetartozunk és segítünk a bajban nemzettársainknak. Az összegyűlt adományt – ahogy eddig is – tagjaink személyesen fogják elvinni és átadni a legrászorultabb beregdédai családoknak várhatóan év végén. A gyűjtésről és az adomány célba juttatásáról a szokott módon (elsősorban a városi honlapon és a SWAK hivatalos Facebook oldalán keresztül) tájékoztatjuk az adakozókat és a sárospataki közvéleményt. 2018-ban 300 ezer forint gyűlt össze, melyet 14 rászoruló beregdédai család között osztottunk szét év végén.

Aki esetleg felajánlását átutalás útján juttatná el hozzánk, az alábbi, az OTP Bank Nyrt. Sárospataki Fiókjánál vezetett számlaszámra történő utalással megteheti. Ebben az esetben kérjük a közlemény rovatba ezt írja be: adomány Kárpátaljára.

Számlaszám: 11734169-20014184
Számla elnevezése: Sárospataki Wass Albert Kör

Segítsen, hogy segíthessünk!
Mindenki segítségére számítunk!
Mindenki segítségét köszönjük!

„Töretlen hittel ember és magyar”

(Képeink az elmúlt évek gyűjtései, ill. adományátadásai alkalmával készültek.)

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel