December 2-án kezdődik az önkormányzat által biztosított élelmiszercsomagok kiosztása

HIRDETMÉNY

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 27. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésén döntött arról, hogy 800 fő leginkább rászoruló sárospataki lakosnak, tartós élelmiszerekből álló, 2.500 Ft/fő értékű élelmiszercsomagot biztosít.

A rászorultság megállapítására vonatkozó jövedelemhatár, egyedül élő esetén 90.000,- Ft, családos esetén55.000,- Ft/fő.

A rászorultság megállapításához szükség van a jövedelmet igazoló dokumentumok, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímkártya bemutatására.

Ugyanazon lakcímre csak egy jogosultnak nyújtható élelmiszercsomag, függetlenül az ugyanott élő személyek és családok számától.

A kiosztás 2019. december 2. napján 0800-kor kezdődik, és munkaidőben történik.

Az élelmiszercsomagok kiosztásának helye: Sárospataki Gondozási Központ (Sárospatak, Rákóczi út 32.)

 Sárospatak, 2019. november 18.

Aros János
sk.  polgármester

Feltöltő

Fel