2019.12.13. 14:00 - 16:00
Közmeghallgatást tart Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján
2019. december 13-án (péntek) 14:00 órától közmeghallgatást

tart, amelyre tisztelettel meghívom a város lakosságát és valamennyi sárospataki civil szervezet képviselőjét.

H e l y e : Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Díszterme
(Sárospatak, Kossuth Lajos út 44.)

A közmeghallgatás során a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek a város vezetőinek és az önkormányzat képviselőinek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sárospatak, 2019. november 12.

Aros János

Feltöltő

Fel