Tájékoztató a szálláshely-szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályváltozásokról

Tájékoztató
a szálláshely-szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályváltozásokról

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 155/2019. (VI. 27.) Korm, rendelet (a továbbiakban: Mód. R.) 2019. június 28. napjától több ponton módosította
• a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 239/2009. Korm. r.) és
• a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 173/2003. Korm. r.).

1. A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet érintő módosítások:
Szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel. A bejelentéshez mellékelni kell a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot.

A jegyző a hatósági ellenőrzés elvégzése érdekében éves ellenőrzési tervet készít. A jegyzőnek a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét előre, a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig meg kell küldenie a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetőjének. Az ellenőrzési tervtől történő eltérést minden esetben indokolni szükséges, és az eltérés tényét, valamint annak indokait nyolc napon belül szükséges megküldeni a NTAK üzemeltetőjének.

A módosítás rendelkezik az egyes szálláshely-szolgáltatók jegyzői ellenőrzésének gyakoriságáról (6 évente legalább egy alkalommal, vagy a jegyző saját, vagy a NTAK kezdeményezésére), a hatósági ellenőrzés lefolytatásának módjáról, az ellenőrzési jegyzőkönyv NTAK részére történő 15 napon belüli megküldéséről is.

Annak a szálláshely-szolgáltatónak, aki a Mód. R. hatályba lépésekor, azaz 2019. június 28. napját megelőzően a szálláshely-szolgáltatási tevékenységét már bejelentette, illetve működési engedéllyel rendelkezik, 2019. november 30. napjáig kell benyújtania a jegyzőhöz a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot, valamint az 1. melléklet 1-6. pontjában az egyes szálláshely típusra meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek az általa működtetett szálláshely megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

A 2020. szeptember 30-ig nyilvántartásba vett, vagy működési engedéllyel rendelkező azon egyéb szálláshely-szolgáltató, amely megfelel a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezheti a szálláshely-szolgáltatási bejelentésének magánszálláshely-szolgáltatásra módosítását a jegyzőnél. A módosítással egyidejűleg be kell nyújtani a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot, valamint az 1. melléklet 7. pontjában a magánszálláshelyre meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

A jegyző köteles a 2019. december 31-ig bejelentett szálláshely-szolgáltatók nevéről, címéről, valamint adószámáról 2020. január 31-ig tájékoztatni a NTAK üzemeltetőjét.

2. A 173/2003. (X. 28) Korm. rendeletet érintő módosítások:

Azon nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyet nyújtó szolgáltató, amely – folyamatosan vagy időszakosan – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szállás¬hely-szolgáltatási tevékenységet is végez, e tevékenysége vonatkozásában a tevékenységének megkezdését követő 5 napon belül a NTAK-nál köteles regisztrálni. Amennyiben 2019. december 1-jén már végzi a szolgáltatást, akkor neki a regisztrációt 2019. december 1-je és 2019. december 31-e között kell teljesítenie.
A napi és a havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2020. január 1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.
Az egyes szálláshelytípusokra vonatkozó nyomtatványok Sárospatak város honlapjáról (http://sarospatak.hu/turizmus/szallashelyek/) letölthetők.

Sárospatak, 2019. október 24.

dr. Vitányi Eszter s.k.

Feltöltő

Fel