Tájékoztatás kapubejárók aszfaltoztatásának feltételéről

Önkormányzatunkhoz több lakossági bejelentés érkezett, miszerint egy vállalkozás aszfaltozási munkát hirdet postaládákba bedobott szórólapon és személyes megkeresés útján is. Információink szerint kapubejárók aszfaltburkolattal történő ellátását ajánlják fel az ingatlantulajdonosoknak és több esetben előleg kifizetését is kérik a munka elvégzése előtt.

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy szolgáltatás ilyen módon történő ajánlása jogszabályba nem ütközik, azonban tudnia kell minden megrendelőnek, hogy kapubejáró szilárd burkolattal való ellátása közútkezelői engedélyhez kötött építési tevékenység.

A kapubejáró aszfaltozása az adott utat üzemeltető szervezet – vagy a Sárospataki Polgármesteri Hivatal, vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. – által kiadott Közútkezelői Hozzájárulás birtokában kezdhető meg!

Ezen túl előleg összegének átvételekor a szolgáltató köteles a megrendelő nevére és címére előlegszámlát vagy egyéb pénzügyi bizonylatot kiállítani a kifizetett előleg összegéről. Ennek hiányában ne adjanak át készpénzt senkinek!

Kérem, legyenek körültekintőek az építési munka megrendelésénél és vegyék figyelembe a jogszabályi előírásokat.

Aros János, polgármester

 

Feltöltő

Fel