Rendkívüli testületi ülés lesz október 29-én

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2019. október 29-én (kedd) 15:00 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartandó
rendkívüli ülésére összehívom.

Napirend előtt:

• Rusznák István az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele
Esküvevő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés Sárospatak III. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Előterjesztés az iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlancseréről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00030 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak-Tokaj térségében” elnevezésű pályázat Ösztöndíjprogram Szabályzatáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Előterjesztés a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Sárospatak, 2019. október 25.

Aros János

Feltöltő

Fel