Megalakult az új sárospataki képviselőtestület

Az október 13-án megtartott önkormányzati választásokat követően 2019. október 22-én tartotta meg alakuló ülését Sárospatak Város Önkormányzatának képviselőtestülete.

A Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermében elsőként Dankóné Gál Terézia a Helyi Választási Bizottság elnöke tartott szóbeli tájékoztatót a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról. Ezt követően átadta a Megbízóleveleket, majd a képviselők, és Aros János polgármester eskütétele következett. A Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról döntöttek a képviselők majd pedig Aros János polgármester előterjesztésére az új testület – titkos szavazáson -megválasztotta alpolgármesternek – a korábban is ezt a posztot betöltő – Sikora Attilát. Az alpolgármester eskütételét követően a polgármester illetményéről és költségtérítéséről valamint az alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről szavaztak, valamint a Képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztásáról döntöttek.

Sárospatakon a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is három bizottság segíti majd a testület munkáját.

Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  elnökének  Egyed  Attila  képviselőt választották meg,  tagjai továbbá Hutkainé Novák Márta képviselő asszony, Koleszár Krisztián képviselő, Berger Zsolt János képviselő, nem önkormányzati képviselő tagjai Vámosi Ilona, Kövesi Sándor és Halász Péter.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének ismételten Oláh József Csaba képviselőt választották meg, tagjai továbbá Csetneki József Flórián képviselő, Egyed Attila képviselő, Krai Csaba képviselő,  nem  önkormányzati  képviselő  tagjai  Bereiné  dr.  Jakab  Beáta,  Balogh  Csaba és Rusznák István.  A   Humán   Bizottság   elnökének   Koleszár   Krisztián   képviselőt választották meg, tagjai továbbá Saláta László Mihály képviselő, Krai Csaba képviselő, Vigyikán Csaba képviselő, nem önkormányzati képviselő tagjainak Tarnavölgyi László, Szvitankó Tamás és Remeczki Imre.

Az alakuló ülésen a bizottságok nem képviselő tagjainak eskü (fogadalom) tétele is megtörtént, melyet követően Dr. Vitányi Eszter jegyző tartott tájékoztatást a helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó kötelezettségekről.

Feltöltő

Fel