A győztes Bocskai-szabadságharcra emlékezett a Sárospataki Wass Albert Kör

Október 15-én a győztes Bocskai-szabadságharcra emlékezett a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK). Az Újbástya Rendezvénycentrum kiállítótermét megtöltő közönséget Tarnavölgyi László köszöntötte. Nagy örömünkre a hallgatóság soraiban nagy számban foglaltak helyet a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium történelem iránt érdeklődő diákjai. Az egyesület elnöke bevezetőjében elmondta, hogy számos, vereségük ellenére is dicsőséges, ám mégis csak veszteséges forradalomra, szabadságharcra, vagy világháborús ütközetre emlékezünk. Néha az az érzése az embernek, hogy ezek árnyékéban méltatlanul megfeledkezünk nemzetünk dicső csatáiról, legyen az a pozsonyi csata, a nándorfehérvári diadal vagy épp a Bocskai-szabadságharc.

A szabadságharchoz vezető útról, annak előzményeiről, lefolyásáról és jelentőségéről Remeczki Imre előadását hallgatták meg a résztvevők. A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Comenius emlékérmes történelem szakos tanára a tőle megszokott szakmai felkészültséggel, érdekfeszítően és forrásokkal alátámasztva elevenítette fel a több mint 400 évvel ezelőtti eseményeket, bemutatva azt is, hogy miként vált a kezdetben Habsburg-párti Bocskai István a függetlenségi mozgalom vezetőjévé. A szépszámú hallgatóság az előzmények és következmények, illetve a szabadságharc lefolyásának elemzése során új ismeretekkel is gyarapodott. A színvonalas előadás jól szolgálta a történelmi emlékezet ápolását.

415 évvel ezelőtt ezen a napon, október 15-én Álmosd és Diószeg térségében Bocskai csapata vereséget mért a császári seregre, amellyel kezdetét vette a közel 2 évig tartó és végül győzelemmel véget érő Bocskai-szabadságharc. A harcokat az 1606. júniusi bécsi béke zárta le, amely biztosította a magyar rendi jogokat, Erdély részleges függetlenségét és a vallásszabadságot. Az 1606. novemberi zsitvatoroki béke a tizenöt éves háború végét jelentette. Bocskai István fejedelem a hajdúk zömét kiemelte a földesúri fennhatóság alól, és közösségi kiváltságokkal, katonáskodási kötelezettséggel letelepítette őket a hajdúvárosokban. Bocskai néhány évvel korábban még a Habsburgokhoz hű főúrnak számított, de a császári politika tehetetlensége és az ellene kilátásba helyezett és vagyonelkobzással fenyegető “hűtlenségi per” arra sarkallta, hogy az elégedetlenkedők élére álljon. Bocskai – aki 1606 végén elhunyt – a magyar függetlenségben és Magyarország és Erdély egységében gondolkodott magyar király vezetése alatt. Államférfiúi és hadvezéri képességei a magyarság legnagyobbjai közé emelte.

A SWAK a már említett pozsonyi csata és nándorfehérvári diadal mellett eme győztes szabadságharcról is szeretne évről évre méltó módon megemlékezni.

A Sárospataki Wass Albert Kör Elnökségének beszámolója

Feltöltő

Fel