Tájékoztató a választási eredmények betekintési lehetőségéről

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 204. §-a, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet 39. §-a, és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet 37. §-a alapján, a 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása során Sárospatakon működő szavazatszámláló bizottságok szavazóköri jegyzőkönyvei és Sárospatak Város Helyi Választási Bizottsága választási eredményekről szóló jegyzőkönyvei 2019. október 16-án 16.00 óráig a Helyi Választási Irodában megtekinthetőek.

Sárospatak, 2019. október 14.

dr. Vitányi Eszter

Feltöltő

Fel