Az aradi vértanúkra emlékeztek Sárospatak lakosai

Az aradi vértanúkra emlékeztek Sárospatakon. A város alpolgármestere emlékbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a kivégzettek között különböző sorsok voltak, köztük szegény és vagyonos ember is, de a hazába vetett hitük minden körülmény között erős maradt.

Az Európán végigsöprő 1848-as szabadságküzdelmek között a magyar Forradalom és Szabadságharc volt az egyetlen, amely nem elsősorban belső gyöngesége miatt bukott el, hanem az ellenség megsemmisítő katonai fölénye következtében 1849 nyarára a császáriak mellett a beavatkozó orosz csapatokkal is szembekerülő magyarok sorsa gyakorlatilag megpecsételődött. Sikora Attila, Sárospatak alpolgármestere többek között azt mondta,

“A szabadságharc ugyan elbukott az osztrák és orosz túlerővel szemben, de a nemzet áldozata nem volt hiábavaló. A küzdelem társadalmi vívmányait: a jobbágyfelszabadítást, a közteherviselést és a törvény előtti egyenlőséget már nem lehetett meg nem történté tenni. Az a hősies katonai teljesítmény, amelyet a magyarság akkor felmutatott, olyan rokonszenvet váltott ki Európa sőt Amerika-szerte, amely sokáig táplálta azt a reményt, hogy egy kedvező fordulat alkalmával, egyszer véglegesen kivívhatja a függetlenséget. A haza függetlensége 1867-ben a Kiegyezéssel – ha korlátokkal is – de megvalósult, újra lett felelős magyar kormány, az ország megindult a felemelkedés és gyarapodás útján. Azóta nyilvánosan is tisztelgünk a mártíroknak, ők a történelmi győztesek nem pedig az akkori legyőzőik.”

A megemlékezésen közreműködött Bálint Béla.

Feltöltő

Fel