Kováts Judit írónő volt az Irodalmi Olvasókör vendége

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör szeptemberi összejövetelén Kováts Judit, Nyíregyházán élő és alkotó írónő: Hazátlanok c. legújabb regényét ismerhették meg a jelenlévők.
A megjelenítésében ízléses és különleges kötet „a közelmúltunk történelmének fehér foltjait, közösségi, egyéni sorstragédiáit, traumáit dolgozza fel egy szép szerelmi történetbe ágyazva.”
A regény főhőse, Lilli Hartmann, késmárki diáklány, aki 1944-ben a késmárki gimnázium végzős diákjaként élte át a történelmi események borzalmait. Mivel német nemzetiségű volt, az édesanyjával, a leány- testvérével és a sorstársaival a partizánok jelenléte miatt menekülésre kényszerültek. Előbb táborba zárták, majd Bajorországban deportálták őket, mert az új Szlovákia csak a cseheké és a szlovákoké lehetett! Az édesapját börtönben zárták, a sógora hadifogságban sínylődött. Kiszolgáltatottan, támasz nélkül éhesen, betegen, egyedül maradt, és tanúja volt a „bosszú vezérelte vérengzéseknek.”

Lilli a béke első éveiben hazátlan, kiszolgáltatott, sok szenvedésben volt része. A Kálváriája során „a beléje nevelt erkölcsi normák szerint” próbált élni. Mindez nem sikerült, mivel a több mint 12 millió sziléziai, pomerániai, szudétanémet, kárpátnémet, magyarországi és a sváb nemzetséghez tartozókat a származásuk miatt bűnösnek bélyegezték, a szülőföldjükről elűzték, és a szétbombázott Németor- szágba, Dachau százötven altáborába zsúfolták őket. A legfőbb bűnük a német származásuk volt.

A megjelent kötetben un. ”fehér foltok” is olvashatók.
1945-ben a szlovák hadsereg katonái az „un. Svéd sáncnál 265, evakuálásból hazatérő dobsinai, késmárki, gölnicbányai ártatlan civileket: 120 nőt, 72 férfit és 75 gyermeket lőttek a tömegsírba.”
Lilli szerencsés volt, és életben maradt!

Mindezek után a németek elleni rendeletek sora következett. Teljes jogfosztás, vagyonelkobzás. A béke megszületése során a németek elleni rendeletek megmaradtak, és fehér karszalagot kellett hordaniuk.

1942-ben a legnagyobb szlovákiai, Nyitranováki koncentrációs táborban szlovákiai zsidók,majd 1945-1947 között szlovákiai németek raboskodtak. Lilli Hartmann és családja is itt raboskodott.
Németországba 12 millióan menekültek és 150 altáborban rettenetes körülmények között működött a tábor. 1965-ben lerombolták, később emlékhellyé nyilvánították.
„ Nem igaz, hogy az idő gyógyít, Az idő gyilkos, alattomos gyilkos. Aki nem bír felejteni, az meghal.”

Lillinek, a késmárki leánynak nincs hazája, és a véleménye szerint:
„ Miért nem lehetne haza nélkül is vígan élni ?
2017-ben Kovács Judit a férjével együtt felkeresték a dachau-i és Szlovákiában a legnagyobb nyitranováki koncentrációs tábort.

„A szó újrateremti, ami elmúlt.
Nem könnyű beszélni róla.
Nem könnyű meghallgatni.
Nem könnyű leírni.
Nem könnyű túlélőnek lenni.”

Kovács Judit, Nyíregyházán élő, sikeres, elismert, sokoldalú írónő.
A Feliciter Kiadó vezetője, a Művészasztal rendezvénysorozat házi-asszonya és dramaturgja. Elbeszélések, novellák kitűnő szerzője.
Sokszínű, páratlan, rendkívül értékes munkái az Élet és Irodalom,a Holmi,a Jelenkor, Kalligram, az Alföld,a Vörös Postakocsi,stb. irodalmi folyóiratokban és különböző portálokon is olvashatók.
Mindannyiunk nevében nagy tisztelettel és szeretettel,hálásan köszönjük a különleges,értékes előadását, páratlan, elismerésre méltó munkásságát!
Szívből gratulálunk a sokoldalú tevékenységéhez!

Halász Magdolna, az Olvasókör elnökének beszámolója

Feltöltő

Fel