Kiállítás az Országházban

2019. szeptember 18-án az Országház Felsőházi üléstermében „Szabadságeszmények Közép-Európában – Rákóczitól a Pesti Srácokig” címmel szervezett konferenciát a Rákóczi Emlékév Testület és a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata. A program része volt az MNM Rákóczi Múzeumaáltal rendezett „II. Rákóczi Ferenc és a szabadságharc” című gyermekrajz kiállítása is. A rendezvény a II. Rákóczi Ferenc-emlékév eseményeként valósult meg, fővédnöke Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.

Gaál Gergely, a Rákóczi Emlékév-testület elnöke köszöntőjében kiemelte: II. Rákóczi Ferencet 315 éve választották Erdély fejedelmévé. Ez adta az alkalmat arra, hogy az idei esztendő Rákóczi-emlékév legyen, melyet a magyar törvényhozás egyhangúlag szavazott meg. Az emlékévre vonatkozó törvényjavaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, valamint Németh Szilárd miniszterhelyettes, továbbá Vejkey Imre, Nacsa Lőrinc, Hörcsik Richárd képviselők nyújtották be. A vitanapon is az egység volt jellemző, az ellenzéki képviselők ugyanúgy szorgalmazták az emlékév meghirdetését.

II. Rákóczi Ferenc alakja ma is integrálni tud: összeforrasztja a magyarokat, amiként három évszázaddal ezelőtt is jobbágyokat, nemeseket, főnemeseket, ruszinokat, tótokat, oláhokat toborzott a Cum Deo Pro Patria et Libertate zászló alá. Mi, magyarok akkor sem tűrtük, hogy távoli központokban döntsenek rólunk és diktáljanak életünkben. Ezt az igényt testesítette meg Rákóczi, aki ma is hitvalló keresztény emberként áll Európa előtt a kontinens történelmében – mondta Gaál Gergely a Rákóczi Emlékév Testület elnöke. (https://gondola.hu)

Az ünnepi konferenciát köszöntötte Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. Izgalmas fejtegetésben érzékeltette a szabadság értelmezésének változásait. Rámutatott, hogy mi magyarok a szabadságot mindig a hazával hoztuk összefüggésbe. Istennel a hazáért és a szabadságért– vallotta maga Rákóczi. Petőfi azt jelezte, hí a haza, hogy eldöntsük, rabok legyünk-e vagy szabadok. Nálunk a nemzeti függetlenség a szabadság mércéje. Ma is – Keleten és Nyugaton egyaránt – vitatott, hogy a többségi akarat hogyan korlátozható egy demokráciában. Lényeges, hogy a szabadság, a jog mindig felelősséggel jár együtt.(https://gondola.hu)

„Szabadságeszmények Közép-Európában – Rákóczitól a Pesti Srácokig” tanácskozás levezető elnöke Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke volt. Előadást tartott Prof. Dr. Tóth Ferenc történész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetéből, Adam Szabelski történész Poznanból (Lengyelországból, Dr. Takács László történész olvasta fel írását), Máthé Áron történész, a NEB elnökhelyettese, Harangozó Imre néprajkutató, Dr. Tamás Edit, az MNM Rákóczi Múzeuma igazgatója, Dr. Mészáros Kálmán a Hadtörténeti Intézet és Múzeum történésze, Dr. Diószegi György Antal művelődéskutató.

A népes közönség előtt zajló tanácskozáson Dr. Tamás Edit „A Rákócziak öt nemzedéke – Zempléntől Erdélyi fejedelmi székébe” című előadásában a család öt erdélyi fejedelmének életpályáján keresztül mutatta be a Rákócziak felemelkedését.

A konferenciához kapcsolódó kiállítás anyagát a tavasszal meghirdetett gyermekrajzpályázatra érkezett alkotások közül válogatták az MNM Rákóczi Múzeuma munkatársai. Eljutottak az Országházbaa legjobb sárospataki rajzok, de kerültek be a válogatásba felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és magyarországi gyermekek művei is.

Büszkék voltunk minden kiválasztott munkára, akár profi módon, akár a gyermekrajzok sajátos szépségével jelenítették meg II. Rákóczi Ferenc személyét, vagy a szabadságharc valamely eseményét, helyszínét. A rajzversenyt és a kiállítást Dr. Lomniczi Zoltán, a II. Rákóczi Ferenc-emlékév kezdeményezője ajánlotta a konferencia, az ünnepi rendezvény résztvevői figyelmébe.
Az Országházban rendezett Rákóczi megemlékezésről és a kiállításról több műsorában beszámolt a Kossuth Rádió. Gaál Gergely és Dr. Tamás Edit nyilatkozott az emlékév és a kiállítás kapcsán.
Az egésznapos programban közreműködött Nagy Csaba Bartók-díjas tárogatóművész. Igazi élmény volt mindenki számára, amikor megénekeltette a jelen lévő „kurucokat”. Talán a történelemben először hangzott el a Csínom Palkó a felsőházi teremben.Köszönjük a kiállítás lehetőségét mind a Rákóczi Emlékév-testületnek, mind a Házelnök Úrnak!

Dr. Tamás Edit beszámolója

Feltöltő

Fel