Választási közlemény a választás idejéről, helyéről és módjáról

KÖZLEMÉNY

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásában használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával összefüggésben az alábbi választási közleményt adom ki:

A választás napja és ideje: 2019. október 13. (vasárnap) 06:00 – 19:00

A választópolgár személyesen, a lakcíme, illetve átjelentkezése esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben szavazhat.
Szavazókörök és címük:
001. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Eötvös út 11., ÉPSZER
002. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Bartók Béla utca 2.
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
003. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Végardói utca 50., Közösségi Ház
004. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Virág utca 1., Végardó Szálláshely
005. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.
Református Kollégium Gimnáziuma
006. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.,
Sárospataki Polgármesteri Hivatal (akadálymentesített)
007. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 12A., Klubhelyiség
008. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Arany János út 7-9.
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
009. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Arany János út 3-5.
Vay Miklós Református Szakképző Iskola
010. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Arany János út 7-9.
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
011. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.
Carolina Óvoda és Bölcsőde
012. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Béke köz 7., Bodroghalászi Imaterem
013. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Árpád út 7-9., Autójavító Kft.
014. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Dorkói út 1., BOSS2006 Hungária Kft.
015. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Halászhomok tanya 39.
016. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Apróhomok tanya, GEO-MILK Kft.
017. számú szavazókör: 3950 Sárospatak, Dorkó dűlő, Tésztaüzem

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre és listára lehet, a jelölt neve melletti, illetőleg a lista feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal.

Az a választópolgár, aki mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt mozgóurnát igényelhet ahhoz, hogy szavazatát le tudja adni.
Egyéb indokok (pl: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igényléséhez.
Mozgóurna iránti kérelem az alábbi módok egyikén nyújtható be:
– Online igénylés: 1. ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2019. október 9-én (szerdán) 16:00-ig
2. ügyfélkapus azonosítással: 2019. október 13-án (vasárnap) 12:00-ig
– Személyesen történő igénylés a Helyi Választási Irodához 2019. október 11-én (pénteken) 16:00-ig.
– Postai úton történő igénylésnek 2019. október 9-én (szerdán) 16:00-ig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához.
– Meghatalmazott útján történő igénylés: 1. Helyi Választási Irodához 2019. október 11-én (pénteken) 16:00-ig
2. Szavazás napján az SzSzB-hez 12.00-ig.
– Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő útján a szavazás napján az SzSzB-hez 12:00-ig.

A központi névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyekben, valamint a szavazóköri névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyekben (pl: átjelentkezés, mozgóurna iránti kérelem) Sárospatak Város Helyi Választási Irodához lehet fordulni.
Helyi Választási Iroda
címe: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
telefonszáma: +36/47/513-246
e-mail: jegyzo@sarospatak.hu

dr. Vitányi Eszter

Feltöltő

Fel