Tájékoztató az új kommunális hulladékgyűjtő edények kiosztásáról

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

új kommunális hulladékgyűjtő edények kerülnek kiosztásra (60 és 120 literes méretekben) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező lakosok körében.
Azon lakosok, akik 2015-2018. évben már vettek át a Társulástól vegyes hulladék gyűjtésre alkalmas, szőlőfürttel ellátott gyűjtőedényzetet, részükre nem kerül kiosztásra ismételten pályázatos edényzet.

A hulladékgyűjtő edények az alábbi helyszíneken és időpontokban kerülnek kiosztásra:

Az utcajegyzék lejjebb olvasható!

1. választókerület
2019.10.04. 1500-1800 Vay Miklós Ref. SZKI. Diákotthona (József Attila u.)
2019.10.05. 900-1300  Wesselényi út 10.


2. választókerület
2019.10.02. 1500-1800 Végardó Fürdő Határ utcai parkoló
2019.10.04. 1500-1800 Végardói Faluház (Végardói u.)


3. választókerület
2019.10.08. 1600-1800 Vízikapu (Retel utcai bejárat)
2019.10.09. 1500-1800 Református temető parkoló (Kazinczy út)


4. választókerület
2019.10.04. 1500-1800 Patakhő Kft. udvara (Zrínyi u.)


5. választókerület

2019.10.04. 1500-1800 Patakhő Kft. udvara (Zrínyi u.)
2019.10.06. 800-1600  Józseffalva tájház (Szent József u.)


6. választókerület
2019.10.02. 1500-1800 Imaterem (Bodroghalász, Béke köz)
2019.10.03. 1500-1800 Patakhő Kft. udvara (Zrínyi u.)


7. választókerület
2019.10.01. 1500-1800 Sárospataki Kommunális Szervezet (Dózsa Gy. u.)
2019.10.02. 1500-1800 Sárospataki Kommunális Szervezet (Dózsa Gy. u.)


8. választókerület
2019.10.01. 1500-1700Apróhomok
2019.10.02. 1500-1700 Halászhomok
2019.10.03. 1500-1700 Dorkó

Bővebb információ kérhető a 47/513-240-es telefonszámon.

Dokumentumok, amelyek a gyűjtőedény átvételekor feltétlenül legyenek Önnél:

  • személyi igazolvány,
  • lakcímkártya,
  • meghatalmazás (amennyiben az edényt meghatalmazott veszi át).

Kelt: Sárospatak, 2019.09.25.

  Aros János
polgármester

Fontosabb tudnivalók!

1. Ki jogosult 60 literes hulladékgyűjtő edény igénylésére?
60 literes edényt az kaphat, aki átvételkor bemutatja a jegyző által kapott, a 60 literes edény igénybevételére való jogosultságról szóló igazolást.
Azon lakosok, akik 2015-2018. évben már vettek át a Társulástól vegyes hulladék gyűjtésre alkalmas, szőlőfürttel ellátott gyűjtőedényzetet, részükre nem kerül kiosztásra ismételten pályázatos edényzet.

2. Ki jogosult 120 literes hulladékgyűjtő edény igénylésére?
Az 1. pontban felsoroltak kivételével, minden más esetben 120 literes edényzet kerül kiosztásra a térségben élő lakosok számára. Azon lakosok, akik 2015-2018. évben már vettek át a Társulástól vegyes hulladék gyűjtésre alkalmas, szőlőfürttel ellátott gyűjtőedényzetet, részükre nem kerül kiosztásra ismételten pályázatos edényzet.

3. Mennyibe kerül az új hulladékgyűjtő edény?
Az edény európai uniós finanszírozású projekt keretében került beszerzésre, ennek következtében minden lakos számára a Társulás tulajdonát képző edényzet ingyenesen kerül kiosztásra, azonban mindenki köteles annak épségéről, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni.

4. Mennyit kell fizetni az egyes méretű edények ürítése után?
A díjak településenként eltérőek lehetnek, amelyet az Önkormányzatok rendeletei határoznak meg. Minden település díjszabása a BMH Nonprofit Kft. honlapján megtekinthető.www.bmhnonprofit.hu

5. Miért szükségesek a hulladékgyűjtő edényzetek cseréje?
A régi edények sok esetben nem szabványosak, elhasználódott, rossz állapotúak. Ennek következtében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Abaúj -Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt kapcsán új edények kerültek beszerzésre. A hulladékszállító járművekhez ezek az új edények illeszkednek technológiailag, ezen edényzettel biztosított a hulladékürítés biztonsága.

6. Mikor vehetem át a hulladékgyűjtő edényzetet?
Minden településen előre meghatározott és kihirdetett osztási napok állnak majd rendelkezésre a lakosok számára az edényzetek átvételére. Ezen időpontok az Önkormányzatok honlapján is olvashatóak lesznek, továbbá a településen, plakátokon és szórólapokon is tájékozódhatnak a lakosok.

7. Hogyan vehetem át hulladékgyűjtő edényzetet?
Az átvételhez szükséges személyes okmányok: személyigazolvány és lakcímkártya (meghatalmazott személy általi átvétel esetén meghatalmazás).

8. Ha nem tudom átvenni személyesen az edényzetet, mi a teendő?
Amennyiben valaki nem tud személyesen megjelenni az osztások időpontjában, akkor az Önkormányzatnál vagy Önkormányzatok honlapján elérhető meghatalmazás kitöltésével más személy is átveheti az edényzetet.

9. Kinek a tulajdona a hulladékgyűjtő edény?
A hulladékgyűjtő edény nem kerül a lakos tulajdonába, az a Társulás tulajdona, azonban a lakos felelős érte, bérbe nem adhatja, használatát másnak át nem engedheti.

10. Mi a teendő, ha az átvételkor az adatok nem egyeznek a közszolgáltató nyilvántartásával?
Abban az esetben, ha a tulajdonos adataiban változás történt és a változás bejelentése a BMH Nonprofit Kft. felé még nem történt meg, az edény átvételét megelőzően a legközelebbi személyes ügyfélszolgálaton kell az adatmódosítást elvégeznie a lakosnak. Ezt követően z adatmódosító felmutatásával van lehetősége a fogyasztónak az edényzet átvételére.

11. Mi a teendő a fogyasztónál lévő régi edényzettel?
A régi használt edényzet a fogyasztónál marad, a matricák érvénytelenítéséről a későbbiekben kapnak tájékoztatást.

Feltöltő

Fel