Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet: Iktató – irattáros (közszolgálati ügykezelő) munkakör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Iktató – irattáros (közszolgálati ügykezelő)
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.11.04.- 2020.11.04. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Beérkező és keletkezett iratok iktatása, iktatott ügyiratok átadása az ügyintézőnek, egyéb iratok, levelek, iktatást nem igénylő beadványok szétosztása ,ügyiratkezelő rendszer kezelése, az előadók által elintézett, leadott ügyiratok irattározása, iratselejtezése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ASP iratkezelő rendszer ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• iratkezelési gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
ügykezelői vizsga
• ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
• A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. november 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vitányi Eszter jegyző nyújt, a 06-47-513-252 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/11318/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Iktató – irattáros (közszolgálati ügykezelő).
• Személyesen: dr. Vitányi Eszter jegyző, Sárospataki Polgármesteri Hivatal 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.sarospatak.hu – 2019. szeptember 20.
• Hegyalja Televízió Képújság – 2019. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozott idejű kinevezés első 3 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel