Iskolakezdés – Rendőrségi felhívás!

Az iskolai napok beköszöntével párhuzamosan idén is rendőrök és polgárőrök segítik a reggeli és a délutáni közlekedést az iskolák környéki gyalogos-átkelőhelyeknél illetve a forgalmasabb útszakaszokon, biztosítva ezzel a tanévkezdésre történő zökkenőmentes átállást szeptemberben.

Az új tanév első hónapjában reggel érkezéskor és délután hazainduláskor segítjük a gyalogosforgalmat és felhívjuk a gyermekek figyelmét a helyes közlekedésre. Fokozott figyelmet fordítunk a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és a gyermekülés használatára. Ezzel is célunk, hogy a gyermekek biztonsággal érkezhessenek és távozhasson az oktatási intézményekből.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is kérjük a szülőket, hogy főleg a reggeli, de a délutáni időszakban is kiemelt figyelemmel közlekedjenek és járműveikkel lehetőleg parkolókban álljanak meg és ott szálljon ki a gyermek a gépjárműből. Az iskolák előtti gyalogos-átkelőhelyeket fokozott körültekintéssel és óvatossággal közelítsék meg és a gyalogos-átkelőhelyek előtt ne parkoljanak le, mert amellett hogy szabálytalan, balesetveszélyes is.

Az idei tanévben is folytatódik „Az iskola rendőre” program, amely célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető tényezők feltárása, megszüntetése. A tanév során az iskolarendőr rendszeres kapcsolatot tart az iskola dolgozóival és a diákokkal. Felkérés esetén jelen lesz rendezvényen, vetélkedőn, osztályfőnöki órán, szülői értekezleten. Az iskolarendőr neve és elérhetősége az iskolákban plakáton van közzé téve.

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a szülők is hívják fel a gyermekeik figyelmét arra, hogy miként közlekedjenek csoportosan vagy akár egyedül, hogy hírtelen ne szaladjanak be az úttestre, valamint hogy mielőtt lelépnek a járdáról, körültekintően nézzenek szét, hogy jön-e valamilyen jármű.

Balesetmentes közlekedést kíván a Sárospataki Rendőrkapitányság!

Feltöltő

Fel