Sárospatak Város Önkormányzata 2019. augusztus 30-án tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2019. augusztus 30-án (péntek) 9:00 órára
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2019. I. félévi munkájáról
Előterjesztő: Csatlósné Komáromi Katalin a Helyi Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Beszámoló a Sárospataki Kommunális Szervezet 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Előterjesztő: dr. Farkas Szabolcs a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Javaslat a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám túllépésének a 2019/2020-as nevelési évre történő engedélyezésére
Előterjesztő: Lendvainé Szendrei Ágnes a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője
Véleményezi: Humán Bizottság

5. Javaslat a Sárospatak újság nyomdai feladatainak ellátására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

6. Javaslat az Antenna Hungária Zrt. által kért tulajdonosi hozzájárulásra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Javaslat elsőbbségi jogról történő lemondásra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Javaslat Neupauer Olga Sárospatak, Október 23. tér 3. IV/1. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Javaslat a KULT-TÚRA Közművelődési- és Idegenforgalmi Fejlesztési Alapítvány – Sárospatak támogatására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

10. Javaslat az EAST MOTORSPORT Kft. tevékenységének támogatására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

11. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására (az anyag később kerül kézbesítésre)
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter a Helyi Választási Iroda vezetője

12. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési eljárásainak belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

15. Egyéb ügyek

Sárospatak, 2019. augusztus 23.

Aros János

Feltöltő

Fel