A Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Költségvetési ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.10.01.-2020.09.30.-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
A munkakör betöltője által ellátott feladatkörök:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont: pénzügyi és számviteli feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A befektetett eszközök és az ingatlan vagyonkataszter nyilvántartásának vezetése; leltározási feladatok végrehajtása; követelések kezelésével (nyilvántartásával, behajtásával) kapcsolatos feladatok ellátása; az ellátott feladatokkal kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
• a II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• befektetett eszközök és kataszteri nyilvántartás területén szerzett gyakorlat,
• mérlegképes könyvelői végzettség,
• önkormányzati gazdálkodásban megszerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ASP keret-, gazdálkodási-, ingatlanvagyon kataszter-szakrendszerek ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a és 1. számú melléklete alapján,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
• az iskolai végzettséget és képesítést igazoló, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez,
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Móré Istvánné gazdálkodási irodavezető nyújt, a 06/47-513-255-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/10874/2019. valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.sarospatak.hu – 2019. augusztus 22.
Hegyalja Televízió Képújság 2019.augusztus 22.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A határozott idejű kinevezés első 3 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel