Szent István királyunkra emlékeztek a Rákóczi-vár udvarán

A több mint ezeréves Magyarország napjaink egyik legerősebb állama, keresztény elveken és több száz éve maghatározott értékek mentén büszke tagja Európának.

Sárospatakon hagyományosan a Rákóczi-vár udvarán emlékeztek az államalapításra, melynek részeként ünnepi beszédet mondott Aros János. Sárospatak polgármestere többek között azt mondta, István király fiának írt intelmei napjainkban talán még inkább fontosabbak a magyarság számára. Olyan értékrenddel rendelkezhetünk a korai tanácsok megfogadásával, amellyel hosszú távon talpon maradhat a magyarság. Mert a legfontosabb, hogy minden külső és belső ellen akaratot kivédve, egységes maradjon a nemzet. Aros János kiemelte, ahogy a történelem során Sárospatak egy befogadó és kezdeményező város lett, ahogy a magyarság is befogadó mindazokkal szemben, akiknek itt a helyük. Mindenki más csak az erős nemzetet akarja megbontani – tette hozzá Aros János.

Emlékbeszédében kitért arra is a polgármester, hogy augusztus 20-a Sárospatak újra várossá nyilvánításának ünnepe is. Most már 51 éve, hogy Patak visszakapta a rangot, amire az eltelt évtizedekben a folyamatosan megvalósuló fejlesztésekkel szolgált a városvezetés. A kezdeti lendület után jó húsz éve újra erőre kapott a város, az elszármazott pataki diákok, a helyben élő cselekvő közösségek és a testület tagjai is egy vonalat követve építik és szépítik Sárospatakot. A lendület, a kitartás jellemzi Sárospatak közösségét – ezt kell erősíteni és tovább folytatni a jövőben is.

Az emlékbeszédet követően ünnepi műsort adott elő Eötvös Éva színművész és Orosz Gábor gitárművész.

Az államalapítás ünnepén városi elismerő díjakat is átadtak.

Dr. Bolvári-Takács Gábor részére Pro Urbe emlékérmet adományozott Sárospatak Város Önkormányzata. (szerk.- a díjat a kitüntetett egy másik időpontban veszi majd át. ) Dr. Bolvári-Takács Gábor 1967. március 15-én született Sárospatakon. Szülei, nagyszülei révén kisgyermek korától erősen kötődik a szülővárosához. Középfokú tanulmányait a Rákóczi Gimnázium angol tagozatos osztályában végezte, ezt követően szerzett a Debreceni Egyetemen történelem-népművelő szakos diplomát, majd Pécsen jogász végzettséget.

Jelenleg a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja.

Folyamatosan fejlődő szakmai tevékenysége és kutatási területei mellett is mindig nagy energiával dolgozott Sárospatakért, az itteni közéletben a Pataki Öregdiákok nagy családjában aktívan tevékenykedik évtizedek óta. Az iskolaváros érdekében végzett munkái a teljesség igénye nélkül: a Pataki Öregdiákok Szövetségének (PADISZ) vezetőségi tagja, Magyar Comenius Társaság elnökségi tagja, a Zempléni Múzsa társadalomtudományi és kulturális folyóirat alapító főszerkesztője, Sárospatak helytörténetének és neveléstörténetének feldolgozója, Pataki diákvilág anekdotakincse kötetek szerkesztője.

Az alma mater jelenlegi tanulóit magánvagyonából alapított ösztöndíjjal segíti.

A város hívó szavát mindenkor szívesen fogadja, így logikus okfejtései és kiváló retorikai képességeit többször hallhattuk, legyen szó a Magyar Comenius Társaság felolvasó üléseiről, Pataki Öregdiákok Találkozójáról, Magyar Kultúra Napi köszöntésről vagy éppen tavalyi évben, Sárospatak újra várossá nyilvánításának érdekében végzett kutatási eredményekről.

Bolvári-Takács Gábor szabad idejében is szívesen tartózkodik Patakon, családja, barátai, iskolatársai körében.

Számos kitüntetése mellett méltán érdemli meg Sárospatak Város Pro Urbe díját.

Gulácsi István Gáborné – Comenius Emlékérem elismerésben részesült.

Gulácsi István Gáborné a sárospataki Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda nyugdíjba vonuló pedagógusa. Miskolcon, a Kossuth Gimnázium és Szakközépiskolában érettségizett óvónői szakképesítést szerezve. 1979-ben kezdett dolgozni a III. számú Napközi Otthonos Óvodában. Főiskolai képesítését a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán szerezte. Munkájára jellemző nagy fokú gyermekszeretete, gyermekközpontú szemlélete.

Eredményes nevelő munkájában a gyermekek önmagához képest történő fejlesztését állítja a középpontba. Aktív tagja volt a Waldorf pedagógiai módszert működtető csoportnak.

Több éven át vezette az óvónőképzős hallgatók szakmai gyakorlatát. A fenntartó váltást követően az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda, vezető-helyettesi feladatait is ellátja.

Jó szervezőkészsége, határozott fellépése segíti vezetői munkáját.

Negyven éven keresztül végzett magas színvonalú pedagógiai munkájáért méltán érdemli meg a Comenius emlékérmet.

Szegediné Gonda Zsófia – Comenius Emlékérem elismerésben részesült.

Szegediné Gonda Zsófia 1982-ben szerzett földrajz-biológia szakos tanári diplomát, majd a környezetvédelem szakot is elvégezte. 2015-ben szerzett közoktatás vezetői végzettséget, szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető mentortanár. Tanári pályáját 1982-ben kezdte, jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatóhelyettese. Az iskola szakmai sikerének egyik záloga a kollégákkal, a tanulókkal, a szülőkkel, a fenntartóval, az iskola egyéb partnereivel való kiemelkedően jó kapcsolattartása, együttműködése.

Lendületes, határozott, a tanítványai és kollégái felé mutatott tisztelettel övezett munkájával hamar elfogadtatta magát. Mesterpedagógusként és szakértőként következetes, meghatározó szerepe van az iskola arculatának kialakításában.

A tehetséges tanulók oktatása mellett kiemelkedik a hátrányos helyzetű, gyengébb képességű gyermekekkel való sokirányú és szeretetteljes munkája.

1999-től közoktatási szakértő.

Az új oktatási módszerek elsajátításában úttörő szerepet vállal, támogatja az ötlettől a megvalósításig tartó nehéz folyamatokat, például e-tanulás, digitális oktatás, kompetencia-alapú oktatás. Támogatásával olyan jó gyakorlatokat fejlesztett ki az intézmény, mint a projektnapok, témanapok.

Aktív közreműködője pályázatok készítésének, megvalósításának.

2013 októberétől magas színvonalon fejleszti, koordinálja a tanító szakos hallgatók gyakorlóiskolai munkáját.

Rendszeresen részt vesz a közoktatás tantárgyi tartalmainak fejlesztésében. Az iskola 2017 őszétől Bázisintézmény, ebből adódóan is számítanak szakmai tudására.

Szakmai és emberi életútja alapján méltó jutalma a Comenius Emlékérem.

Újvári János Gáborné – Comenius Emlékérem elismerésben részesült.

Ujvári János Gáborné 1987-ben szerzett óvónői oklevelet a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán.

1990-ben kezdett dolgozni Sárospatakon, jelenleg is a Carolina Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa. Magasan képzett, nagy szakmai gyakorlattal rendelkezik. Munkáját, mely egyben a hivatása is, a gyermekek szeretete és tisztelete jellemzi. Minden kisgyermekben felfedezi a tehetséget, illetve a fejlesztendő területeket. A szülőkkel közvetlen, őszinte kapcsolat kialakítására törekszik a gyermekek közös nevelése érdekében.

Az óvodai tantestületben eddig eltöltött 29 évi lelkiismeretes óvodapedagógusi munkája mellett nagy hangsúlyt fektetett a továbbtanulására, önképzésére. Szakmai képzéseken kívül, 2012-ben közoktatás vezetői, 2015-ben pedig gyakorlatvezető mentortanári szakterületen szakvizsgázott.

Mentorpedagógusként hosszú évek óta részt vesz a gyakornok kolléganők szakmai felkészítésében.

2011-től intézményvezető-helyettesi feladatokat lát el. Vezető-helyettesi és egyéb megbízatásait felelősségteljesen, nagy hozzáértéssel végzi.

A közel 30 éves kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként méltó a Comenius Emlékérem kitüntetés odaítélésére.
Dr. Csordás Mária Etelka – Közszolgálatért díjban részesült.

Dr. Csordás Mária Etelka, 1951-ben Sárospatakon született, felmenői nagy része sváb származású.A szülők mélyen vallásos, katolikus, munkaszerető emberek voltak. Ebben a közegben nevelkedett egyetlen lány gyermekük is, aki szorgalmával kitűnt többi diáktársa közül.

1970-ben elsőre felvételt nyert a Debreceni Orvostudományi Egyetemre. Sebész szeretett volna lenni. 1974-ben összeházasodtak össze férjével.

Az orvosi pálya az ózdi kórház gyermekgyógyászati osztályán kezdődött, ahol az eltöltött 6 év során gyermekgyógyászatból szakvizsgát tett.

Munkája mellett a vöröskeresztes titkári funkciót, a nővérképzőben oktatói munkát, falusi háziorvosi körzeti munkát és sok ügyeletet vállalt.

A családjával Sárospatakra költözött, ahol 35 éve gyermekorvosként tevékenykedik. Ez idő alatt háziorvosi szakvizsgát is tett

Körzeti gyermekorvosi feladatai mellett helyettesíti férjét a felnőtt háziorvosi körzetben, a sárospataki ügyeletből is nagyrészt vállal.

Lelkiismeretesen, odaadóan gondoskodik kis betegeiről, ezért szüleik hálásak neki.

Az élet minden percét kihasználva éli mindennapjait.

Sárospatak Közszolgálatért díj elismerése eddig végzett munkájának.

Vismeg Zsombor – Szabó Károly díjat vehetett át.

Vismeg Zsombor 2003-ban született, Vismeg István és Lívják Emília testnevelő tanárok gyermekeként.

Zsombor sport pályafutása is Sárospatakon indult. 2006 óta a Zempléni Vízilabda klub leigazolt játékosa, 2015 óta a PannErgy – MVLC Miskolci Vízilabda Klubban szerepel.

Anyaegyesületében, a ZVK-ban, hosszú évtizedek óta elismert, eredményes munkát végző, kiváló utánpótlásedző Erdei János (Golyó bácsi) irányította felkészülését. A Miskolcra való átigazolást lakóhely és edzőváltás is kísérte, de ennek nehézségeivel a motiváltságából eredően hamar megküzdött.

Az új egyesületben több vezető figyelme irányul a tehetséges sárospataki sportolóra, így például Bachner András szakmai és technikai elnök, Hercsik István társadalmi elnök, valamint az Olimpiai bajnok Horkai György. Értékes szakmai tanácsokkal, menedzseléssel segítik Zsombor fejlődését. Nemcsak Zsombor, hanem öccse, Botond is hasonló figyelemnek örvend, mindkettőjük mentora dr. Hegedüs Csaba olimpiai bajnok.

Zsombor tehetséges játékosként egy versenyszezonban több korosztályban játszik, életkora szerint serdülő korosztályba tartozik, de nem volt még 16 éves mikor gólt lőtt a felnőtt OB I.-ben.

A PannErgy – MVLC Miskolc legértékesebb utánpótlás játékosa, amely során megkapta a Most Valuable Player címet.

Az idei nyáron június 24.-től Budapesten készül a U17-es utánpótlás válogatottal az EB-re, a válogatott kerettagjaként.

Vismeg Zsombor, eredményei alapján méltán lett a Szabó Károly díj díjazottja.

Schmidt Barbara Bernadett – Sárospatak Ifjú Géniusza díjban részesült.

Boros Bálint – Sárospatak Ifjú Géniusza díjban részesült.

Schmidt Barbara és Boros Bálint a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium két diákja egyéni és páros tevékenységével is bizonyította a természettudományok iránti affinitását.
Barbara frissen érettségizett diákként, Bálint 11. osztályosként érte el – együtt dolgozva – eddigi legmagasabb versenyeredményét: a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny döntőjének szakmai zsűrije játék innovációjukat III. díjas pályamunkának minősítette (2019).

A tanulást segítő társasjáték demóját több sárospataki iskolában is bemutatták, ahogyan az idén tavasszal Sárospatakon járó kárpátaljai kulturális delegáció felnőtt tagjai előtt is.
Mentoruk: Szeder László tanár úr.

Barbara egyéni eredményei alapján a gimnázium Árpád-díjjal kitüntetett diákja. Bálint a Fizika becslési verseny  2. helyezett csapatának volt tagja.

Barbara és Bálint elkötelezettjei a fizikai eszközkészítésnek, s emellett gimnáziumi tanulmányaikat is jó szinten teljesítik, középfokú „C” típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adott át Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára pénteken Budapesten, a Pesti Vigadóban.

A jeles alkalommal Bessenyei György-díjban részesült hosszabb időn át végzett közművelődési tevékenysége elismeréseként Stumpf Gábor a sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára ny. népművelője.

A díjak átadását követően a Bodrog Néptáncegyüttes fellépése zárta az ünnepséget.

Feltöltő

Fel