2019.08.30. 18:00 - 19:00
Közmeghallgatást tart a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján
2019. augusztus 30-én (péntek) 18:00 órától közmeghallgatást
tart, amelyre tisztelettel meghívom a város lakosságát és valamennyi sárospataki civil szervezet képviselőjét.

H e l y e : Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola
(3950 Sárospatak, Eötvös út 5.)

A közmeghallgatás során az állampolgárok közérdekű kérdéseket és javaslatokat tehetnek a nemzetiségi önkormányzat elnökének és képviselőinek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk. Sárospatak, 2019. augusztus 1.

Kozsnyánszky János
elnök

Feltöltő

Fel