Elhunyt Déry Zoltán

Déry Zoltán 2018-ban

Sárospatak Város Önkormányzata munkásságára és életpályájára való tekintettel saját halottjává nyilvánította Déry Zoltánt.

 

86. életévében elhunyt Déry Zoltán.

Déry Zoltán 1933.április 30-án született Budapesten.  1943-ban került Sárospatakra a bentlakásos Angol Internátusba, majd a történelem közbeszólt és csak 1952-ben tudta befejezni a gimnáziumot. Érettségi után a helyi lakáskarbantartó ktsz-ben kezdett dolgozni, de hamarosan sorozásra hívták, munkaszolgálatosként töltötte katona idejét és századírnokként szerelt le.   Korábbi munkahelye, a szövetkezet ajánlásával elvégezte a Péchy Mihály Építőipari Technikumot, ahol 1963-ban technikusi oklevelet szerzett.  Munkahelyén előbb részlegvezető, majd az Építő- és Szerelőipari Szövetkezet műszaki vezetője lett.  1967-ben Sátoraljaújhelybe került, ahol a járási tanács műszaki osztályán építési előadó volt. Időközben Sárospatak városi címet kapott, ekkor hazahívták, így 1969-től a városi tanácson tervcsoportvezető, majd osztályvezető, végül a pénzügyi-, terv- és munkaügyi osztály vezetője lett. A munka mellett folyamatosan képezte magát, 1967-ben a Budapesti Építőipari Műszaki Főiskolán városgazdasági mérnöki képesítést szerzett.  Két évtizedet töltött a városi tanácson, ahol fő feladata a városfejlesztés, a beruházások előkészítése és lebonyolítása volt. Munkáját 1984-ben és 1987-ben Kiváló Munkáért kitüntetéssel ismerték el.  1990-től nyugdíjba vonulásáig a Református Kollégium gazdasági igazgatójaként tevékenykedett.  A rendszerváltás idején  bekapcsolódott  a  politikai  életbe  és  négy  cikluson keresztül  dolgozott  a  helyi  önkormányzatban  képviselőként,  illetve  bizottsági  tagként.  Mint korábbi pénzügyi bizottsági elnök 2006-ban elkészítette a város 7 évre szóló gazdasági programját.  Sárospatak Város Önkormányzata a város maradandó értékeit növelő, a város fejlesztése érdekében végzett hosszan tartó kiemelkedő tevékenységéért Déry Zoltán részére PRO URBE Emlékérmet adományozott 2011-ben.

Déry Zoltánt mindig érdekelte a történelem és a földrajz. 2001-ben jelent meg „Az igazságos béke legendája”, 2009-ben a „Magyar sors-magyar tragédia” című könyve.  Önéletrajzából idézve:

Mindvégig bizonyítási   vágy   munkált   bennem,   Kossuth   szavai vezéreltek életem során: „Erős akarat nem ismer akadályt!”

Sárospatak Város Önkormányzata részvétét fejezi ki Déry Zoltán családjának és osztozik a mély gyászban!

 

Feltöltő

Fel