Érezzük, látjuk: folyamatban van a sárospataki szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció

Több éves előkészítés eredményeként nyerte el Sárospatak Város Önkormányzata konzorciumban Arló, Borsodnádasd és Füzesabony településekkel a szennyvíz derogációs pályázatot. Sárospatak esetében mintegy 2,8 milliárd forintos beruházásról van szó.

A 24. órában zajlanak a munkálatok, hiszen a város szennyvízhálózata több mint negyven éves, az akkor alkalmazott modern technológia mára a szennyvíz erős kémiai hatásainak köszönhetően jelentősen rosszabb teljesítményre képes, mint ami elvárható lenne – mondta Sikora Attila. Sárospatak alpolgármestere kiemelte, évtizedekkel ezelőtt meg is utaztatták a szennyvizet a városban, vagyis a Károlyfalva irányából érkező szennyvíz a Fazekas soron keresztül átemelő segítségével érkezett a mai Makovecz téren át a város határában található szennyvíztisztító telepre. Ez a megoldás elég sok bosszúságot okozott a patakiaknak. A most is folyamatban lévő beruházások eredményeként a hálózat leginkább leromlott részeit tudják kiváltani, átalakítani a szakemberek, ezzel a korábbi áldatlan állapotok megszűnnek és a pályázati támogatásból maga a szennyvíztisztító telep is új technológiával fog működni. Azt viszont hangsúlyozni kell, hogy a kivitelezés folyamatosan történik, de szakaszosan, így ameddig a teljes rekonstrukció nem valósul meg, ami 2020 év végére várható, addig még több városrészben is számítani kell a kellemetlen szaghatásokra – emelte ki az alpolgármester. Sikora Attila azt is hozzátette, a beruházás miatt megbontott útszakaszokat a kivitelező fokozatosan állítja helyre, viszont van több utca is, ahol oly mértékű felbontás történt, hogy a szennyvízberuházás zárását követően a teljes utcát újra fogjuk aszfaltoztatni.

Minden héten tartanak egyeztetést a Polgármesteri Hivatalban a kivitelező, a Zempléni Vízmű Kft. és a város képviselői a beruházás aktualitásairól. Szerkesztőségünk az első augusztusi egyeztetésen kérdezte a fővállalkozó Penta Kft. projektvezetőjét. Pogány István a jelentős bűzhatásról azt mondta, hogy sajnos a munkálatok ideéig ez még megmarad, vagyis 2020. decemberére várható a kellemetlen hatás megszűnése. Addig is, a szennyvíztisztító telep teljesen újjáépül, új technológiát kap, valamint a legrosszabb állapotban lévő csatornaszakaszok megújulnak, ahol szükséges, új építésű csatornaszakaszok kerülnek lefektetésre. Ezeken túl a szennyvízátemelőink is megújulnak, kapacitásuk bővítésre kerül.

Tipikus példa a városi szennyvízhálózat állapotára a Bartók Béla utca. A tervek szerint itt a meglévő vezetékbe került volna egy bélelt új vezeték, de kiderült, az évtizedek alatt egyszerűen eltűnt az eredeti vezeték. Ezért is szakadt be az utca korábban, ezért kellett többször az elmúlt hónapokban lezárni a forgalom elől, mert újra kellett tervezni az új szakasz beépítését.

Pogány István kiemelte, a szagos problémát az okozza, hogy túl hosszú ideig tartózkodik a szennyvíz a csatornahálózatban, a melegben beoltódik, és a még nem teljesen zárt rendszerben ahol tud, kiszellőzik. Az új szakaszokat a meglévővel párhuzamosan építik, az építés idejére kizárják az adott szakaszt, ilyenkor feltorlódik a szennyvíz és ez erős szaghatással jár. A szennyvíztisztító telep átépítését követően az már közvetlenül fogadni tudja majd az újonnan megépített nyomott vezetékekben a messziről, például a Hegyaljáról (Komlóska és térségéből) érkező szennyvizet anélkül, hogy azt le kellene tenni a város valamely gravitációs vezetékében. Így a szennyvíz vezetékben történő tartózkodása is jelentősen lerövidül, várhatóan a bűzhatás is megszűnik – monda Pogány István.

Az átemelő szivattyútelepek átépítését és kapacitásbővítését követően nagyobb nyomással, rövidebb idő alatt tud majd megérkezni a szennyvíz a tisztító telepre. A Károlyfalva felől érkező szennyvíz az újonnan épített nyomott vezetékben, a belvárost elkerülve jut majd a szennyvíztelepre, mentesítve így a Fazekas soron lévő átemelőt. Ezzel megszüntetjük a Makovecz téren lévő fogadóaknából eredő bűzhatást.

A csatornahálózat építése és rekonstrukciója már idén ősszel befejeződik, a vezetékszakaszok kamerás vizsgálata és nyomáspróbája folyamatosan zajlik – mondta a szakember. Ezzel párhuzamosan épül az új szennyvíztisztító telep és a szennyvízátemelők kapacitásbővítése is megtörténik. Legkésőbb a szennyvíztisztító telep fog elkészülni, várhatóan 2020 nyarán, ezt követi a próbaüzem.

A bűzhatás megszüntetése érdekében végleges, mindenki számára megnyugtató megoldás csak valamennyi műtárgy elkészültét és átadását követően érhető el, azonban a kivitelezővel és az üzemeltetővel együtt önkormányzatunk is igyekszik megtenni mindent addig is a bűz ideiglenes megoldásokkal történő csökkentésére – tette hozzá Sikora Attila, alpolgármester.

A szennyvízcsatorna szakaszok kitakarásával és a lakossági bekötések miatti útátvágásokkal sok helyen sérült az útburkolat. A kivitelezőnek szerződéses kötelezettsége az érintett nyomvonalak aszfalttal történő végleges helyreállítása, azonban erre csak a megfelelő minősítés és műszaki átvételt követően van lehetőség. Addig is utasítottuk a kivitelezőt, hogy a már elkészült szakaszokon az útburkolat ideiglenes, de szilárd burkolású, ún. ckt betonnal történő helyreállítását végezze el – emelte ki Sikora Attila. Ezt folyamatosan végzik, remélhetőleg 1-2 hónapon belül megtörténik valamennyi utcában az ideiglenes nyomvonal helyreállítás.

Látjuk, hogy egyes utcákban olyan nagymértékű a beruházás okozta burkolat károsodás, hogy az aszfaltos nyomvonal helyreállítás sem fog megfelelő minőségű utat eredményezni. Ezeknek az utcáknak a teljes burkolat-felújítását anyagi lehetőségeink függvényében megkezdjük. Még az idei évben tervezzük a Zrínyi és Bartók Béla utcák teljes burkolat-felújítását, a jövő évben és az azt követő években pedig folytatjuk a többi érintett utca rendbetételét is – hangsúlyozta az alpolgármester.

Sikora Attila azt is elmondta, a KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 azonosítószámú, Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése megnevezésű projekt nyilvánosságának biztosítására a közbeszerzési eljárást a Leskovics Pirotechnika Kft. nyerte el. Valamennyi a projekttel kapcsolatos fontos információ közzététele, média megjelenés szervezése és sajtótájékoztató, nyilvános lakossági fórum szervezése ezen társaság feladata. 2019 február 21-én az Újbástya Rendezvénycentrumban lebonyolításra is került egy lakossági fórum, ahol minden felmerülő kérdésre, problémára választ adtak a szakemberek. Sajnos nagyon csekély lakossági aktivitást tapasztaltunk a rendezvényen.

Természetesen önkormányzatunk is közzétesz minden lényeges, lakosságot érintő információt a projekttel kapcsolatban- hiszen ez a beruházás is valamennyiünk érdekében történik. – tette hozzá Sikora Attila.

Feltöltő

Fel