Sárospatak Város Önkormányzata 2019. június 28-án tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2019. június 28-án (péntek) 9:00 órára
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Beszámoló a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete intézményvezetői pályázati felhívására beérkezett pályázatra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

6. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

7. Javaslat a Sárospatak, Rákóczi út 33. szám alatti ingatlan Homlokzat-felújítási Alapból történő támogatására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Javaslat sebességmérő- és kijelző berendezések beszerzésére és telepítésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Javaslat a 2019. július 20-21-én megrendezendő Ostromhétvége támogatására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

10. Javaslat a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium sporttevékenységének támogatására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

11. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Javaslat az augusztus 20-án adományozható kitüntetésekre
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Egyéb ügyek

Sárospatak, 2019. június 20.

Aros János

Feltöltő

Fel