Ismerkedés a számítógépekkel az óvodában….

A szakmai kutatások egyértelműen alátámasztják, hogy a számítógép hatékonyan fejleszti az óvodás korú gyermekek képességeit. A kutatásokból azonban az is világosan látszik, hogy a számítógép nem megfelelő vagy túlzott mértékű használata hátrányosan befolyásolja a gyermekek fejlődését – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője.

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Helyi Nevelési Programmal összhangban lehetővé teszik azt, hogy a gyermekek ismerkedjenek az infokommunikációs eszközökkel, és életkoruknak megfelelően használják azokat. Az alapelvek szerint a korszerű technika biztosítja a fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges tanulási környezetet.

Sárospatak Város Önkormányzata EFOP-3.9.2-16-2017-00030 számon, “Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak – Tokaj térségben” címmel pályázatot nyújtott be és nyert el. A projekt célja a humán közszolgáltatás fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés minél szélesebb körben, jobb minőségben történő biztosítása. Óvodánk projektpartnerként vesz részt a megvalósításban, ennek keretében az önkormányzattól használatba vehettünk informatikai eszközöket. Így nagy örömünkre elmondhatjuk, hogy azon kevés és kimagaslóan jól felszerelt óvodák egyike vagyunk, ahol a kimagaslóan jó munkát a legkorszerűbb eszközökkel segítjük. Így nagy örömünkre elmondhatjuk, hogy azon kevés és kimagaslóan jól felszerelt óvodák egyike vagyunk, ahol a kimagaslóan jó munkát a legkorszerűbb eszközökkel segítjük.

Az elnyert laptopokat és az interaktív táblát intézményünk könyvtárszobájában üzemeltük be és kezdtük el a használatba vételüket. Az óvodai csoportok egyre gyakrabban itt tartják a foglalkozásaikat. Az infokommunikációs eszközök széles körű alkalmazása és megismertetése az óvodásokkal – főleg a nagycsoportosokkal – fontos és korszerű feladatunk.  Mindezt összekötni, és sokoldalúan összehangolni más műveltségi területekkel (pl. képzőművészettel, mesével, ének-zenével),  egy nagyon érdekes kihívás az – számára.

A gyerekek szeretik, imádják ezeket az újszerű, érdekes eszközöket és a velük való foglakozást!

Feltöltő

Fel