A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének körlevele

Szíves tudomásukra hozzuk, hogy egyesületünk a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete az idén 13. éves. A Miskolci Törvényszék által11pk.60.146/13. számú végzése alapján bejegyzett egyesület, mely még ugyanabban az évben közhasznú jogállását is megkapta, azóta, valamint az új Alapszabályzat elfogadása és benyújtása alapján és után 2014 november 18.-án jogerőre emelkedett döntésében erősített meg. Célunk:városunk Sárospatak fejlődésének sokirányú segítése, történelmi hagyományaink ápolása, környezetünk megóvása, új értékek létrehozása, a mindenkori önkormányzat munkájának szakmai segítése, a civil kontroll biztosítása.

Egyesületünk az elmúlt 13 évben bizonyította, hogy hasznos közössége városunknak. Ezért is kívánjuk folytatni hagyományos tevékenységünket.

Mindezek alapján a Miskolci Törvényszék 2016 évben Közhasznú jogállásunkat újra megerősítette. Munkálkodásunkat város szerte ismerik,- elismerik. 2016 évben a 10. éves évfordulónkon a város vezetése Elismerő Oklevélben köszönte meg. Tevékenységünk eddig is nyitott könyv volt, hiszen a város honlapján, a Zemplén Televízió tudósításai által, a regionális és megyei sajtóban közzé tett publikációk alapján, akár a városban nyitott szemmel járva, mindenki figyelemmel kísérhette munkánkat – melyek igazolják, hogy a város közösségét kívánjuk szolgálni.

Eddig tagságunk és támogatóink pénzügyi adományai lehetővé tették – bár a tagdíjunk a megalakulásunk óta változatlanul 1.500 Ft/ év, – egyesületünk rendeltetés szerű működtetését.

Ehhez a korábban öt alkalommal a Nemzet Együttműködési Alaptól pályázati úton elnyert működési támogatás is nagymértékben hozzájárult. Sajnos három éve e támogatáshoz nem tudtunk hozzájutni, bár pályázatainkat befogadták, de várakozópályára helyezték kérelmünket, így számunkra nem jutott forrás. E mellett azonban, eddig évről évre növekvő mértékben részesültünk az adózók számunkra felajánlott 1%- ból. Sajnos e vonatkozásban is változás következett be, mert a NAV- hoz, vagy ügyfélkapun keresztül, vagy papír alapon kell visszajelezni az állampolgároknak, mely egyházaknak, vagy civil szervezeteknek kívánják felajánlani adójuk 1% -át. Sokan az elmúlt évben nem vették a fáradságot így a korábbi tendencia megszakadt. a 2017 –es adó 1 %- ból a korábbiaktól szerényebb mértékben részesültünk. Az adóbevallás utolsó határideje május 20. Mindezekért kérjük a tisztelt tagságot és támogatóinkat, hogy az éves tagdíjat, esetleg elmaradásukat május 22. –ig szíveskedjenek befizetni a Sárospatak OTP Fióknál vezetett egyszámlánkra száma: 11734169-20001003

Bankszámlánk megnevezése: Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete, vagy az Önöket megbízásunkból felkereső tagtársunknak / Nyugta ellenében /

E mellet Kérjük, hogy adóbevallása során egyesületünket jelölje meg kedvezményezettként.
Adószámunk : 19330336-1-05

Közösen vállalt célkitűzéseink megvalósításához nyújtott támogatásában bízva
Tisztelettel: az egyesület elnöksége

Feltöltő

Fel