Ajánlattételi felhívás a Carolina Óvoda és Bölcsőde óvodatejjel történő ellátásához

Tisztelt Ajánlattevő!

 Sárospatak Város Önkormányzata a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet és saját Beszerzési Szabályzata alapján kéri ajánlatát a Carolina Óvoda és Bölcsőde (3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.) óvodatejjel történő ellátásához az alábbiak szerint:

Szállítási cím: Carolina Óvoda és Bölcsőde, 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.

OM azonosító: 028529

Létszám: 250 fő

Termékkör: 2,8 % (m/m) zsírtartalmú politej

Ellátási időszak: 2019. szeptember 1-től 2020. június 15-ig

Egyéb előírások:

 • Ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívással kapcsolatosan felmerülő ajánlattevői kérdéseket az ajánlatok benyújtási határidejét megelőző munkanapon 12:00 óráig áll módjában fogadni a 47/ 513-267-es telefonszámon.
 • Hiányos ajánlattétel esetén Ajánlatkérőnek jogában áll hiánypótlást kérni.
 • Az eljárásban a megrendelésig / szerződéskötésig Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez, Ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van.
 • Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt, hogy ajánlattételi felhívásával több lehetséges ajánlattevőt is megkeres, továbbá a jelen árajánlatkérés nem minősül közbeszerzési eljárásnak.
  Ajánlatok benyújtásának ideje, helye, módja:
 • Benyújtási határidő: május 12.
 • Benyújtás helye:
  • Faxon: 47/311-404-es fax-számra – Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens részére, vagy
  • E-mailen: vighzsuzsi@sarospatak.hu e-mail címre, vagy
  • Postai úton: Sárospataki Polgármesteri Hivatal – Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens részére, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., vagy
  • Személyesen: Sárospatak Város Önkormányzata, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., 204. iroda
 • Benyújtás módja:
  • Faxon vagy e-mailen: 1 cégszerűen aláírt példányban, vagy
  • Postai úton vagy személyesen: 1 eredeti cégszerűen aláírt példányban, lezárt borítékban.

   Az ajánlatok bontásának helye és ideje:

 • Sárospataki Polgármesteri Hivatal 204. számú iroda 2019. május 14. 14:00 óra, melyre ezúton hívjuk meg a tisztelt ajánlattevőket.

  Ajánlatok bírálati szempontja:

 • Az ajánlatok értékelése a 21/2017. (IV. 26.) FM rendeletben foglaltak alapján történik.

  Szerződéskötés / megrendelés fontosabb feltételei:

 • Szerződéskötés tervezett időpontja: előreláthatólag 2019. május 30.

A beérkezett ajánlatok elbírálásáról írásban tájékoztatjuk az ajánlattevőket.

Sárospatak, 2019. április 16.

Tisztelettel:

                                                                                                                        Vighné Fehérvári Zsuzsanna s.k.

Feltöltő

Fel